Obowiązek postu obejmuje każdą muzułmankę, która osiągnęła wiek dojrzałości płciowej (oznaką jest wystąpienie pierwszej miesiączki). Post kobiet nie różni się od postu mężczyzn, aczkolwiek są pewne sytuacje, w których Allah zezwolił kobietom przerwać post lub postu im zabronił. Przerwanie postu wymaga wszakże odrobienia opuszczonych dni w termie późniejszym, lub/i nakarmic biednego.


Krwawienie menstruacyjne oraz krwawienie w połogu

Kobieta nie może pościć, jeśli doświadcza jednego z powyższych stanów i musi odrobić opuszczone dni postu w późniejszym terminie. Według dwóch zbiorów Sahih, Aisza powiedziała: „Jesteśmy zobowiązane do nadrobienia (opuszczonych) dni postu, nie jesteśmy wszakże zobowiązane do odrobienia (opuszczonych) modlitw”. Szeich al-Islam Ibn Taimijjah tłumaczy w Madżmu-l-Fatawa [15/251]: „Podczas menstruacji organizm kobiety wydala z siebie znaczną ilość krwi. Kobieta miesiączkująca może pościć w terminie innym niż ten, w którym jej organizm pozbywa się krwi. Jej post jest pragmatyczny i sensowny tylko wówczas, gdy nie występuje menstruacja, albowiem nie zachodzi wówczas ubytek krwi będącej głównym składnikiem wzmacniającym organizm. Post podczas menstruacji, która w naturalny sposób powoduje osłabienie organizmu, może doprowadzić do poważnych powikłań, które z kolei mogą wpłynąć na kondycję postu, który utraci swój przedmiotowy sens. Oto dlaczego zaleca się, aby kobieta pościła tylko w dniach, w których nie występuje krwawienie miesięczne”.


Gdy kobieta skonczy miesiaczkowac w srodku dnia Ramadanu, nie musi powstrzymywać się od picia i jedzenia do zachodu słońca (tzn. może jeść i pić do zachodu słońca, a dzień ten odrobić później, po zakończeniu Ramadanu, ponieważ za dnia jadła i piła i miesiączkowała) [...]

Simplified Islamic jurisprucence based on Quran and sunnah, vol. 1, acts of worship. Muhammad M. Abdul-Fattah

Gdy kobieta skonczy miesiaczkowac przed switem i ma intencje poszczenia, ale weznie ghusl(kapiel rytualna) dopiero po swicie, Uczeni są zgodni co do tego, ze post takiej kobiety jest ważny, nawet jeśli wzięła kąpiel rytualną (ghusl) po wschodzie słońca, z którym to rozpoczął się jej post. A Allah wie najlepiej.


Simplified Islamic jurisprucence based on Quran and sunnah, vol. 1, acts of worship. Muhammad M. Abdul-Fattah

 

Ciąża, karmienie piersią

Kobieta ciężarna lub karmiąca może przerwać post, jeśli zagraża on zdrowiu matki lub/i dziecka. Jeśli zagrożenie, z którego powodu kobieta przerywa post dotyczy tylko dziecka, wówczas musi odrobić dni, które opuściła oraz nakarmić tylu potrzebujących, ile dni opuściła. W przypadku, gdy zagrożenie dotyczy wyłącznie zdrowia kobiety, wówczas wystarczy jeżeli dopełni ona postu w innym terminie. Opiera się to na zarządzeniu dotyczącym kobiet ciężarnych i karmiących piersią z łaskawości Allaha: [Koran 2:184] {w przypadku zaś tych którzy mogą pościć tylko z wielką trudnością, istnieje pokuta - nakarmić biednego.} Ibn Kasir powiedział w Tafsirze [1/379]: „Werset ten dotyczy między innymi kobiet ciężarnych oraz tych, które karmią piersią, jeśli obawiają się o swoje zdrowie lub zdrowie swoich dzieci”. Szeich Ibn Taimijjah stwierdził: „Jeśli kobieta ciężarna obawia się o płód, wówczas nie musi pościć, jednak w zamian odrobić musi opuszczone dni postu w innym terminie i nakarmić potrzebującego (około) dwoma kilogramami chleba”. [Madżmu-l-Fatawa: 25/318]


Krwawienie z dróg rodnych, inne niż menstruacja – istihadah

Kobieta, która doświadcza istihadah’y nie może przerwać postu. Szeich Ibn Taimijjah powiedział: „Jest inaczej z kobietą w stanie istihadah, albowiem czas jego trwania nie może być określony, nie można zatem przewidzieć terminu od którego zalecane byłoby dla kobiety ponowne rozpoczęcie postu. Nie można również przewidzieć wystąpienia stanów takich jak wymioty, krwawienie z powodu skaleczenia, oparzenie, ihtilam (stan, podczas którego z intymnych części ciała wydobywa się wydzielina niespowodowana grą wstępną lub stosunkiem), jak również wszelkich innych przypadków, niezależnych od woli człowieka. Istihadah w przeciwieństwie do krwawienia menstruacyjnego, nie zezwala na przerwanie postu." [Madżmu-l-Fatawa 25/251]


Post nadobowiązkowy

Kobieta zamężna może przestrzegać postu nadobowiązkowego (zalecanego, post wynikający z sunny, inny niż w ramadanie) jeżeli uzyska na to zgodę męża (jeśli ten jest w domy, tzn. nie podróżuje). Opiera się to między innymi na hadisach Buchariego i Muslima od Abu Hurajry, którzy przytoczył słowa Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim): „Kobieta nie może pościć, kiedy jej mąż jest przy niej, chyba że uzyska od niego pozwolenie”. Inni kolekcjonerzy hadisów (Ahmad, Abu Dałud) umieścili dopisek „oprócz ramadanu”. Należy jednak zaznaczyć, że w sytuacji kiedy mąż przebywa z dala od domu (podróżuje, pracuje za granicą, itp.) kobieta może przestrzegać postu nadobowiązkowego w dowolnym terminie zgodnym z sunną Proroka. Podobnie kobiety, które nie są zamężne mogą przestrzegać postu nadobowiązkowego w dowolnym, zgodnym z sunną terminie. Jeśli kobieta ma do odrobienia dni postu obowiązkowego opuszczone w ramadanie, powinna najpierw odrobić te dni, a dopiero potem przestrzegać postu nadobowiązkowego.

A Allah wie najlepiej.

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.