Historia Habin i Qabil

“Abel i Kain”

Pierwsza zbrodnia na świecie

Allah Wszechmogący powiedział:

„ I (O Muhammad (pzn) wyrecytował im (Żydom) historie dwóch synów Adama (Abel i Kain) w prawdzie; gdy każdy przyniósł ofiarę (dla Allah), było zaakceptowane of jednego z nich, ale nie od drugiego. Ten drugi powiedział do pierwszego: „Ja cie na pewno zabije”. Ten odparł: „ zaprawdę, Allah akceptuje jedynie od Al.-Muttaqun (bogobojnych).

„ Jeśli wyciagniesz swoja rękę przeciwko mnie, aby mnie zabić, ja nigdy nie wyciągnę mojej reki przeciwko tobie aby cie zabić; ponieważ ja boje się Allah, Pana ‘Alamin( ludzkości, jinow, i wszystkiego co istnieje)”.

„Zaprawdę, chcę, abyś wziął na siebie mój grzech i swój grzech i abyś znalazł się wśród mieszkańców ognia. Taka jest zapłata dla Zalimun (politeistów i niesprawiedliwych)

"I dusza jego popchnęła go do zabójstwa brata; zabił go i znalazł się wśród tych, którzy ponieśli stratę.

Wówczas Allah posłał kruka, który podrapał ziemię, aby mu pokazać, jak ukryć zwłoki brata. Powiedział on: O biada mi! Czyż ja nie mogę być podobnym do tego kruka i ukryć zwłok mego brata?"

I wtedy znalazł się wśród tych, którzy wyrażają skruchę.”

(Koran 5:27-31)

 

Przekazał As-Sadity, a zaświadczył Abu Malik i Abu Salih po Ibn’Abbas i z zaświadczenia Ibn Mas’ud i innych towarzyszy, ze Adam(pokój z nim) bral mężczyznę z jednego urodzenia i żenił z kobieta z innego narodzenia. Stad, przypuszczano, ze Abel miał się ożenić z siostra Kaina, która była lepsza i ładniejsza od kogokolwiek innego. W tym samym czasie Kain chciał ja tylko dla siebie. Adam(pzn) nakazał mu pozwolić Ablowi ożenić się z nią, ale ten odmówił. Wówczas, Adam(pzn) nakazał obojgu (Ablowi i Kainowi) złożyć ofiarę dla Allah Wszechmogącego. W międzyczasie, Adam przygotowywał się na podróż do Mekki, aby odbyć pielgrzymkę. Przed wyjazdem, Adam próbował powierzyć (sprawy) swoich dzieci niebiosom, ziemi i ostatecznie górom, ale wszystkie odmówiły tak wielkiej odpowiedzialności. W skutek tego, Kain zaakceptował zaufanie i po tym Adam wyroszyl do Mekki, Abel i Kain złożyli swoje ofiary dla Allah. Abel oferował najlepsza kozę, gdy Kain oferował wiązkę zepsutych roślin. Poczym, ogień został zesłany z nieba i pożarł ofiarę Abla pozostawiając ta Kaina nieruszona. Kain zsiniał z wściekłości i powiedział do swojego brata: zabije cie abyś nie ożenił się z moja siostra, Abel odpowiedział: „Zaprawdę Allah przyjmuje jedynie od bogobojnych”

 

Abdullah Ibn’ Amr powiedział: Na Allah! Zabity (Abel) był silniejszy (od zabójcy, Kaina), ale odmówił wyciągnięcia ręki na swojego brata ze względu na pobożność i strach przed Allah.

 

Abu Ja’far Al.-Baqir wspomniał, ze Adam(pzn) był obecny gdy składali ofiarę. Po tym jak ofiara Abla została przyjęta, Kain poszedł do swego ojca, Adama i powiedział:     ” została przyjęta tylko od niego bo ty prosiłeś Allah dla jego dobra”. Wówczas, potajemnie zaplanował cos przeciwko swojemu bratu.

Pewnego dnia, Abel spóźniał się i Adam wysłał Kaina aby ten go poszukał. Bracia spotkali się i Kain powiedział: „ Twoja ofiara była zaakceptowana a moja nie”. Abel odpowiedział: „Zaprawdę Allah przyjmuje jedynie od bogobojnych”. Kain rozłościł się i uderzył brata prętem i Abel zmarł na miejscu.

 

Było powiedziane: Kain zabił Abla rzucając kamieniem w jego głowę gdy ten spal. Było również powiedziane: Kain zagłuszył Abla gwałtownie i zagryzł go na śmierć jak bestie robią. Jakkolwiek, Abel powiedział, gdy Kain zagroził, ze go zabije:” „ Jeśli wyścigniesz swoja rękę przeciwko mnie, aby mnie zabić, ja nigdy nie wyciągnę mojej reki przeciwko tobie aby cie zabić; ponieważ ja boje się Allah, Pana ‘Alamin( ludzkości, jinow, i wszystkiego co istnieje)”.(Al.-Ma’idah 28) świadczy o jego moralności i etyce, jego bojaźni przed Allah, i idealnej bogobojności ze mógłby zranić brata, w konrtascie z oczywistym zamiarem jego brata Kaina.

 

Na to, Abu Bakrah przekazał, ze Wysłannik Allah powiedział:” Gdy dwóch muzułmanów stanie przeciwko sobie i jeden z nich zaatakuje swojego brata z bronia, oboje pojda do piekła”. (Ahnaf) powiedział: „ Ja powiedziałem, lub było powiedziane: Wysłanniku Allah! To może być w sytuacji tego który zabije, ale co z zabitym (dlaczego ten Pojdzie do piekła?), Na to, Prorok(pzn) odpowiedział: „ Ponieważ ten, również miał w intencji zabić swojego towarzysza”.

 

Allah Wszechmogący mówi: „„Zaprawdę, chcę, abyś wziął na siebie mój grzech i swój grzech i abyś znalazł się wśród mieszkańców ognia. Taka jest zapłata dla Zalimun (politeistów i niesprawiedliwych)(Al.-Mai;dah 29) to jest: ja nie mam zamiaru walczyć przeciwko tobie mimo iż jestem silniejszy i mocniejszy od ciebie, ale ty: „, chce abyś wziął na siebie mój grzech i swój grzech” to jest: ty poniesiesz grzech mojego zabójstwa jak również swoje poprzednie grzechy.

 

Przekazali Imam Ahmen, Abu Dawood i At-Tirmidhi z zaświadczeniem od Sa’d Ibn Abu Waqqas jego oświadczenia od Uthman Ibn’Affan który czyta: Zaświadczam, Ze Wysłannik Allah (pzn) powiedział: „Nadejdzie w krotce okres zamętu, gdzie siedzący będzie lepszy od stojącego, gdzie stojący będzie lepszy od chodzącego, a ten który chodzi będzie lepszy od tego który biegnie” Ktoś powiedział: Wysłanniku Allah! Jak uważasz, jeśli ktoś wtargnie do mojego domu i wyciągnie rękę aby mnie zabić? Prorok(pzn) odpowiedział: Bądź jak syn Adama(Abel)”. Przekazał Ibn Mardwiyah po Hudhaifah Ibn Al.-Yaman w innych słowach mówiąc: „ Bądź jak lepszy w dwóch synów Adama”.

Imam Ahmad przekazał po Mu’awiyah i Waki, którzy powiedzieli: Powiedziano nam przez Al.-A’mash z zaświadczenia Aldallah Ibn Murrah po Masruh po Abdallah Ibn Mas’ud stwierdzając: Prorok(pzn) powiedział: „Żaden (człowiek), który jest zabity lub zamordowany(niesprawiedliwie), aby część odpowiedzialności za przestępstwo nie leżała na pierwszym synu Adama, który stworzył tradycje zabijania (morderstwa na ziemi)”.(Ahmed’s Musnad).

 

Jakkolwiek, istnieje Jaskinia, zwana „Krwawa Jaskinia” , w górze położonej w północnej części Syrii. Jest powiedziane, ze jest to miejsce zbrodni, gdzie Kain zabił swego brata Abla. Ludzie mieszający tam dowiedzieli się o tym od Ludzi Księgi (chrześcijan i Żydów)i jedynie Allah zna słuszność i rzeczywistość tego. Al.-Hafiz’ Asakir wspomniał w biografii Ahmed Ibn Katheer, ze Ten(Ahmed) widział we śnie Proroka Muhammada, Abu Bakr, Umar i Abla. Ahmed dowiedział się od Abla- który przysiągł- ze to była jego własna krew(która była przelana w tej Jaskini). Abel powiedział, ze poprosił Allah Wszechmogącego aby wszystkie suplikacje złożone w tym miejscu zostały przyjęte. Allah zaakceptował jego suplikacje i Jego Wysłannika, Muhammad(pzn) wierzył w to i powiedział: „ Ja, Abu Bakr i Umar odwiedzaliśmy to miejsce w każdy czwartek”. Jednak należy zaznaczyć ze ta interpretacje opisuje jedynie wizje/sen, żadne religijne zasady nie maja podstaw w tego typu wizjach, a Allah wie najlepiej!

 

Allah Wszechmogący mówi: Wówczas Allah posłał kruka, który podrapał ziemię, aby mu pokazać, jak ukryć zwłoki brata. Powiedział on: O biada mi! Czyż ja nie mogę być podobnym do tego kruka i ukryć zwłok mego brata?" I wtedy znalazł się wśród tych, którzy wyrażają skruchę.” (Al.-Mai’dah 31)

 

Niektórzy tłumacze mówią: „Gdy Kain zabił swojego brata, dźwigał go na swoich plecach przez cały rok( nie wiedząc co zrobić z jego ciałem)”. Inni mówią: „ Dźwigał go, na swoich plecach przez sto lat az Allah Wszechmogący zesłał dwa kruki, które wałczyły ze sobą i jeden zabił drugiego. Morderca rozkopał ziemie i schował ciało zabitego kruka. Widząc to, Kain powiedział: O biada mi! Czyż ja nie mogę być podobnym do tego kruka i ukryć zwłok mego brata?" Wówczas pochował zwłoki swojego zmarłego brata i zakrył je ziemia.

 

Historycy mówią: Adam czul ciężki ból w sercu i wieki żal po jego zmarłym synu, Ablu. Mujahid powiedział: „Kain został ukarany szybko po tym. Tego samego dnia gdy zabił swojego brata, Abla, jego stopa została przywiązana do jego kości udowej jego twarz została przymusowo skierowana w kierunku obręczy słońca. Jego twarz kierowała się zawsze tam gdzie kierowało się słonce, jako kara za to co zrobił własnemu bratu.  Wysłannik Allah(pzn) powiedział: „ Nie ma grzechu bardziej powtarzającej się kary (bardzo szybko) w życiu obecnym, wraz z tym, co czeka na jego wykonawcę w życiu ostatecznym, niż zbrodnia i zerwanie więzi pokrewieństwa”.

 

Imam Abu Ja’far wspomniał w swoim Tarikh „Historii” z zaświadczeniem niektórych ludzi którzy powiedzieli: Ewa urodziła czterdzieścioro dzieci w dwudziestu porodach.

Ibn Ishaq wspomniał podobnie i podał ich imiona z detalami. Jakkolwiek nic nie daje pewności co do ich ilości i imion. Jedynie Allah wie najlepiej i nikt inny nie może znać ich dokładnej liczby!. Inni powiedzieli: było sto dwadzieścia porodów, i każdy poród dal mężczyznę i kobietę. Pierwszym z nich był Kain i jego siostra Qalimah, a ostatnim był Abdul Mughith i jego siostra Ummul Mughith. Wówczas ludzkość powiększyła się i rozprzestrzeniła po ziemi.

 

Allah Wszechmogący mówi: „O Ludzkości! Bądźcie wdzięczni waszemu Panu, Który was stworzył z jednej osoby(Adama), a z niego (Adama) Allah stworzył jego żonę {Hawwa(Ewa)}, i z nich obojga On stworzył wielu mężczyzn i kobiet; i bój się Allah przez którego wymagasz(własnych praw), i (nie ucinaj związków) krwi (pokrewieństwa)”. (An-Nisa 1)

 

Historycy mówią: Adam nie umarł zanim nie ujrzał ze swojego potomstwa czterystu tysięcy osób (400.000). Jedynie Allah wie najlepiej.

 

Allah Wszechmogący mówi: „To Ten, Który stworzył was z jednej osoby (Adama), i On stworzył z niego jego żonę {Hawwa(Ewa)}, po to aby cieszyli się życiem razem. A kiedy on pokrył ją, ona zaczęła nosić lekki ciężar , z którym swobodnie chodziła. A kiedy stała się ociężałą, oni zawołali do Allah, swego Pana: "Jeśli Ty nam dasz sprawiedliwego, to my, z pewnością, będziemy Ci wdzięczni! Kiedy On dał im sprawiedliwego, oni przygotowywali Mu współtowarzyszy spośród tego, czym On ich obdarzył. Lecz Allah jest wyniosły ponad to, co oni Jemu dodają jako współtowarzyszy!” (Al.-A’raf 189-190)

 

Adam był wspomniany jako pierwszy aby przykuć uwagę czytelnika Koranu, następnie wspomniany został cały wyścig ludzkości. To jest zrobione poprzez wspominanie wyścigu ludzkości po wspomnieniu ich praojca. Allah Wszechmogący mówi: „I w istocie, stworzyliśmy człowieka(Adama) z gliny(wody i ziemi). Poczym Zrobiliśmy go (potomstwo Adama) z Nutfah (mieszankę męskich i żeńskich wydzielin i połączyliśmy je) w bezpiecznym polaczeniu (w łonie kobiety)” (al.-Mu’minun 12-13) i w „I zaprawdę Udekorowaliśmy najbliższe niebo lampami, i Zrobiliśmy te lamy pociskami odstraszającymi Szatany” (Al.-Mulk 5).

Jest wiadome, ze „lamy jako pociski” nie sa tymi samym co lampy upiększające, ale Allah nawiązał od pojedynczej kategorii lub osoby do całej ludzkości.

 

Adam (pzn) jest praojcem całej ludzkości. Został stworzony Ręką Allah, Który tchnął z niego Dusze, Który nakazał Aniołom pokłonić się przed nim(Adamem), Który nauczył go nazw wszystkiego, i Który pozwolił mu spoczywać/ mieszkać w ogromnym Raju.

 

Przekazał Ibn Hibban w jego Sahih z zaświadczeniem od Abu Darr, mówiąc: „ Powiedziałem, O Wysłanniku Allah! Ilu było Proroków Allah? Ten odparł: sto dwadzieścia cztery tysiące. Ja powiedziałem: O Wysłanniku Allah! A ilu było Wysłanników wśród nich? Ten odparł: trzysta trzynaście, wspaniała liczba!. Ja powiedziałem: O Wysłanniku Allah! Który był pierwszym z nich? Prorok(pzn) odpowiedział: Adam. Ja powiedziałem: O Wysłanniku Allah! Czy był on Prorokiem wysłanym z wiadomością? Prorok powiedział: Tak, Allah, Wszechmogący stworzył go Własnymi Rękoma, następnie, tchnął w niego ze Swojej Duszy, następnie Przystosował go( we właściwy sposób)”.

 

W hadisie Nocnej Podroży, który może być znaleziony w Al.-Bukhari i Muslim – Prorok Muhammad(pzn) powiedział: „ Brama została otwarta i poszliśmy do najbliższego nieba, i tam ujrzeliśmy siedzącego mężczyznę i ludzi zgromadzonych wokół niego, niektórzy po jego prawej, a niektórzy po jego lewej stronie. Gdy ten spojrzał w prawo, śmiał się, a gdy spojrzał w lewo płakał. Następnie ten powiedział: Witaj! O pobożny Proroku i pobożny synu! Zapytałem Gabryjela(anioła): Kim on jest? Ten odpowiedział: To jest Adam, a ludzie po jego prawej i lewej stronie to dusze jego potomstwa. Ci po jego prawej stronie to ludzie Raju, a ci po lewej to ludzie Piekła, i gdy ten spogląda w prawo, raduje się, a gdy spogląda w lewo, płacze” (Al.-Bukhari i Muslim)

 

W sprawie Proroczego hadisu, który mówi: „ Wówczas, minęliśmy Yusuf (Jozefa) i zaobserwowałem, ze dano mu polowe piękna”. Niektórzy uczeni tłumaczą, ze oznacza to, iż dano mu polowe piękna Adama. W zasadzie, jest to bardzo właściwe i przekonywujące stwierdzenie. Ze Allah, Wszechmogący stworzył Adama, ukształtował go, Własnymi Rękoma i tchnął w niego ze Swojej Duszy, dlatego Allah musiał stworzyć najlepsze ze wszystkich stworzeń.

 

Było przekazane z zaświadczenia Adbullah Ibn Umar i Abdullah Ibn Amr, ze: Gdy Allah Wszechmogący stworzył Raj, aniołowie powiedzieli: „Nasz Panie! Daj nam to, ponieważ Ty stworzyłeś dla ludzkości współczesny świat w którym oni jedzą i pija”. Allah Wszechmogący powiedział: Na Moja Chwale i Wyniosłość! Ja nie przyrównam pomiędzy pobożnymi wśród tych, których stworzyłem Własnymi Rękoma, i tych którym powiedziałem „Bądź”, i byli!”.

 

Było przekazane w Sahih Al.-Bukhari i Muslim, ze Abu Huraira słyszał Wysłannika Allah mówiącego: „Allah, Najwyższy i Wyniosły stworzył Adama na Własne podobieństwo z Jego wysokością sześćdziesięciu łokci, i gdy go stworzył, nakazał mu powitać grupę, a była to grupa aniołów siedzących tam, i słuchaj ich odpowiedzi, bo to będzie powitanie twojego potomstwa. Adam wiec powiedział: Pokój niech będzie z wami” aniołowie odpowiedzieli: „Niech będzie nad Toba pokój i błogosławieństwo Allah”; i oni dodali „ Błogosławieństwo Allah”. Tak wiec, kto dostanie się do Raju, dostanie kształt/ rozmiar Adama (sześćdziesiąt łokci), a następnie ludzie po nim zmniejszali się z rozmiarze az do dziś dzień”. (Al.-Bukhari i Muslim).

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.