Przekazał Jabir ibn Abdullah: „Prorok uczył nas odmawiać modlitwę o wskazówkę (Istikharah) we wszystkich naszych sprawach, tak jak uczył nas sury z Koranu. Mówił: „Kiedy któryś z was zamierza przedsięwziąć jakąś sprawę, niech odmówi najpierw dodatkową dwurakatową modlitwę, a po niej niech poprosi:

 

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْتَخيـرُكَ بِعِاْـمِك، وَأسْتَقْـدِرُكَ بِقُـدْرَتِـك، وَأَسْـألُـكَ مِنْ فَضْـلِكَ العَظـيم، فَإِنَّـكَ تَقْـدِرُ وَلا أَقْـدِر، وَتَـعْلَـمُ وَلا أَعْلَـم، وَأَنْـتَ عَلاّمُ الغُـيوب، اللّهُـمَّ إِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ- وَيُسَـمِّي حاجَتَـه - خَـيْرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاقْـدُرْهُ لي وَيَسِّـرْهُ لي ثـمَّ بارِكْ لي فيـه، وَإِنْ كُنْـتَ تَعْـلَمُ أَنَّ هـذا الأمْـرَ شَـرٌ لي في دينـي وَمَعـاشي وَعاقِـبَةِ أَمْـري، فَاصْرِفْـهُ عني وَاصْرِفْني عَنْـهُ وَاقْـدُرْ لي الخَـيْرَ حَيْـثُ كانَ ثُـمَّ أَرْضِـني بِـه .

Allahumma innii astakhiiruka bi‘ilmika ła astaqdiruka bi qudratika ła as’aluka min faḍlikal ‘aẓiim. Fa’innaka taqdiru ła laa aqdir, ła ta‘lamu ła laa a‘lam, ła Anta ‘Allaamul-ghujuub. Allahumma in kunta ta‘lamu anna haadhal-amra – (ła jusammii ḥaadżatah) – khajrun lii fii diinii ła ma‘aaszii ła ‘aaqibati amrii, faqdurhu lii ła jassirhu lii summa baarik lii fiih. Ła in kunta ta‘lamu anna haadhal-amra szarrun lii fii diinii ła ma‘aaszii ła ‘aaqibati amrii, faṣrifhu ‘anni łaṣrifnii ‘anhu łaqdur lijal-khajra ḥajsu kaana summa arḍinii bih.

(O Allah, zaprawdę poprzez Twą wiedzę zwracam się po wskazówkę do Ciebie, błagam, byś poprzez Twą moc uczynił mnie zdolnym (do podjęcia decyzji) i proszę o Twą wielką łaskę. Bo Ty możesz, a ja nie mogę, Ty wiesz, a ja nie wiem, i Tyś jest Znawcą Niewidzialnego. O Allah, jeśli wiesz, że sprawa ta – i tu należy ją wymienić – będzie dla mnie dobrem w religii, w życiu i dla mego końca, przeznacz ją dla mnie i ułatw, następnie pobłogosław ją. Zaś jeśli wiesz, że sprawa ta jest dla mnie złem w religii, w życiu i dla mego końca, odsuń ją ode mnie i odsuń mnie od niej, przeznacz dla mnie dobro, gdziekolwiek się ono znajduje, a następnie uczyń mnie z niego zadowolonym) (al.-Bukhari 7/162 i Muslim)

 

 

Istikharah dosłownie oznacza poszukiwanie dobra od Allah, poprzez szczególną modlitwę. Ten hadis kładzie nacisk na to i naświetla jego znaczenie. Powinniśmy zatem praktykować Istikharah odnośnie wszystkich ważnych kwestii. Jednakże, nacisk kładzie sie tylko w przypadku, gdy jeden nie zna dobra i zła. Jednak w odniesieniu do obowiązkowych i niepodważalnych zasad, praktyk Proroka (pzn) i chwalebnych czynów, Istikharah nie jest dozwolona. Podobnie, nakazy i zakazy w Shari `ah kategoryczne i nikomu nie wolno szukać dalszych wskazówek wykonując modlitwę Istikharah. Ponadto, odsuniecie na bok przykładu Proroka (pzn) robienia Istikharah, i ufanie astrologom, wróżbitom i czytającym z rąk w celu poszukiwania wiedzy przyszłych zdarzeń to czysta ignorancja i niewybaczalny błąd. Znajomość Niewidzialnego (lub Ghaib) jest domeną Boga Jedynego (ALLAH) i człowiek ma szukać Jego jedynie błogosławieństwa. Tylko Allah jest Wszechmocny i ludzie muszą zwrócić się do Niego, aby szukać inspiracji i siły, powierzając wszystko w Jego opiece.

Modlitwy Istikharah mogą być oferowane w dowolnym czasie, z wyjątkiem zabronionych godziny na modlitwę, gdyż wykonanie dwóch Rak `ah jest warunkiem wstępnym do niego. Niektórzy uważają, że odpowiedni czas na to jest przed pójściem do łóżka. To nie jest prawda. Te suplikacje (Du `aa) mogą być oferowane po wykonaniu dwóch Rak` ah modlitwy Istikharah lub przed Taslim (np.: mówiąc Assalamu `Alaikum przy zakończeniu modlitwy) po Tashahhud lub w stanie pokłonu. Jeśli ktoś nie zna Du `aa na pamięć, może on, po wykonaniu modlitwy, odczytać z książeczki do Du’aa.

 

 

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.