Koran - (ar. قُرْآن Al-Quran - oznacza czytanie, recytację) święta księga islamu, którą Allah objawil Prorokowi Muhammadowi(pzn) za pośrednictwem archanioła Gabriela; podzielona na 114 sur (rozdziałów), które z kolei dzielą się na aje (wersety). Sury ułożone są od najdłuższej do najkrótszej, z wyjątkiem pierwszej - otwierającej (Al-Fatiha). Powstał w VII wieku naszej ery.  Polskie przekłady Koranu

  • Koran, wydanie Bernarda Potockiego, Poznań 1828 (niedokończone)
  • Koran (al-Koran) z arabskiego przekład polski Jana Murzy Tarak Buczackiego poprzedzony życiorysem Mohometa, Poznań 1858
  • Koran, przekład i opracowanie J. Bielawskiego, Warszawa 1986

na ponizszej stronie internetowej mozna znalesc Koran przetlumaczony na Polski..... zachecam do czytania :-) 

 

Koran, przekład J. Bielawskiego, Warszawa 1986

 

 

 

 Bardzo ważna Uwaga: Każde tłumaczenie znaczenia Koranu, jest jedynie ludzką interpretacją słów Allaha.

Pierwszy błąd Józefa Bielawskiego występuje na samej okładce - Otóż to nie jest to Koran po Polsku, tylko jest to tłumaczenie lub interpretacja znaczenia słów Koranu w języku polskim. Słowo Koran używa się tylko i wyłącznie do oryginału w języku arabskim. Wszystkie inne zaś są tłumaczeniami, które mogą zawierać interpretację osoby, która dokonała tłumaczenia. Mogą też zawierać jedną z wielu interpretacji mufassiruun (ludzie komentujący Koran).

Poza tym poziomu literackiego Koranu nie da się porównać do jakiegokolwiek tłumaczenia. Głównym cudem Koranu jest jego wysoki poziom literacki. Arabowie nie byli w stanie i nadal nie są w stanie napisać chociaż jednego wersetu na takim poziomie. Allah rzucił wyzwanie do wszystkich Arabów i nie-Arabów, aby napisali książkę w sposób podobny do stylu samego Koranu, jednak nikt z nich nie potrafił.

"A jeśli pozostajecie w wątpliwości wobec tego, co zesłaliśmy Naszemu niewolnikowi, to przynieście surę podobną do tego i wezwijcie waszych świadków poza Bogiem, jeśli jesteście prawdomówni! A jeśli tego nie uczynicie - a wy tego nigdy nie uczynicie - to bójcie się ognia a paliwem jego będą ludzie i kamienie, które zostały przygotowane dla niewiernych."
(Surah al-Baqarah, 2:23)

Dowodem na to, że słowo Koran dotyczy tylko oryginału w języku arabskim, oprócz samej natury Koranu, jest to, co Allah rzekł w Koranie i co w języku polskim oznacza:

"My wysłaliśmy Arabski Koran"
(Surah Ta-Ha - 20:113)

Stąd też modlitwa - salat nie jest ważna czytając Bielawskiego, trzeba czytać prawdziwe słowa Boga, czyli arabski Koran.

Zatem drogi czytelniku, czytając tłumaczenie Bielawskiego, czy kogokolwiek innego, miej na uwadze że jest to jedynie ludzka interpretacja słów Allaha, słów których nikt nie jest w stanie w pełni przekazać w żaden inny sposób.

 

 

Nalezy pamietac ze niektore wersety Koranu wymagaja poklonu przy ich recytacji....

 

Podczas recytacji wersetów Koranu wymagających uczynienia pokłonu (kiedy recytujemy sami, bądź słyszymy recytację innej osoby), należy powiedzieć Allahu akbar”, uczynić pokłon – sudżud, następnie wstać mówiąc Allahu akbar”. Jest to tzw. pokłon podczas recytacji, sudżud tillałah, nie wykonuje się w nim taszahhud ani taslim.

Ibn Umar przekazał: „Prorok recytował nam Koran, kiedy kończył wersety wymagające sudżud, mówił „Allahu akbar”, wykonywał pokłon na ziemi, a my razem z nim”.

Jeśli chodzi o zalety na ziemi (sudżud)Abu Hurairah przekazał, że Prorok powiedział: „Kiedy Ibn Adam recytuje wersety (wymagające wykonania pokłonu na ziemi) i wykonuje pokłon, szatan oddala się, wyjąc: ‚Biada mi, nakazano mu się pokłonić, i się pokłonił, dla niego jest Raj przeznaczony; i mi nakazano pokłon, lecz nie posłuchałem. Przeznaczone jest mi Piekło”.

W pokłonie (sudżud) można recytować: Sadżada ładżhi lilladhi khalaqahu ła sałłrahu ła szaqqa sam 'ahu bihaulihi ła qułłatihi (Moja twarz bije pokłon przed Tym, Który ją stworzył i uformował, i dał jej oczy i uszy dzięki Swej Sile i Mocy).


 

Wersety Koranu wymagające pokłonu.


[Koran 7:206] {Zaprawdę ci, którzy są u twego Pana, nie są tak pyszni, by Mu nie służyć; oni Go wysławiają i wybijają Mu pokłony.}

[Koran 13:15] {Allahowi wybijają pokłony ci, którzy są w niebiosach i na ziemi, posłusznie lub wbrew woli; i nawet ich cienie, rano i wieczorem.}

[Koran 16:49] { Allahowi wybija pokłony to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi; wszelkie zwierzę, a także Aniołowie, którzy nie wbijają się w pychę.}

[Koran 17:107] {Powiedz: ‚Wierzcie w niego albo też nie wierzcie! Ci, którym wcześniej została dana wiedza, padają na twarze, wybijając pokłony, kiedy jest im recytowany, wybijając pokłony.}

[Koran19:58] {Kiedy były im recytowane znaki Miłosiernego, oni padali na twarz, wybijając pokłony i płacząc.}

[Koran 22:18] {Czy ty nie widzisz, że Allahowi wybijają pokłony ci, którzy są w niebiosach, i ci którzy są na ziemi.}

[Koran 22:77] {W wy, którzy wierzycie! Skłaniajcie się i wybijajcie pokłon! Czcijcie waszego Pana! Czyńcie dobro! Być może będziecie szczęśliwi.}

[Koran 25:60] {Kiedy im się powie: ‚Wybijajcie pokłony Miłosiernemu!’, oni mówią: ‚Cóż to jest ten Miłosierny?’ Czy my mamy wybijać pokłony na twój rozkaz? I to tylko powiększa ich niechęć.}

[Koran 27:25] {Nie oddają oni pokłonów Allahowi, który wyprowadza z ukrycia to, co jest w niebiosach i na ziemi, i który wie, co ukrywacie i ujawniacie.}

[Koran 32:15] {Tylko ci wierzą w Nasze znaki, którzy, kiedy są napominani przez nie, padają na twarz, wybijając pokłony, głoszą chwałę swego Pana i nie wbijają się w pychę.}

[Koran 38:24] {I domyślił się Dawid, że wystawiliśmy go tylko na próbę. Poprosił o wybaczenie swego Pana i padł na twarz, wybijając pokłony i nawrócił się.}

[Koran 41:37] {Wśród Jego znaków są: noc i dzień, słońce i księżyc. Nie wybijajcie pokłonów, ani słońcu ani księżycowi! Wybijajcie pokłony przed Allahem, który je stworzył – jeśli Jego czcicie.}

[Koran 53:62] {Przeto wybijajcie pokłony Allahowi i oddawajcie Mu cześć!}

[Koran 84:21] { I kiedy im recytują Koran, oni nie wybijają pokłonów?}

[Koran 96:19] { Ależ nie! Nie słuchaj go! Wybijaj pokłony i zbliż się!}

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.