Przede wszystkim, Koran twierdzi, że jest Objawieniem Bożym, to znaczy, że został zesłany od Boga Wszechmogącego, do Muhammada (pzn) poprzez inspirację. Allah mówi w Koranie: „On nie mówi pod wpływem namiętności. To jest tylko objawienie, które mu zostało zesłane”.(53:3-4)

Dlatego, aby cię przekonać, lub ktokolwiek innego o autentyczności Koranu, musimy udowodnić, że:

1) Było niemożliwością aby Prorok Muhammad (pzn) stworzył taka książkę.

2) stworzenie Koranu jest ponad wszelkie ludzkie zdolności i kreatywności.

Jest werset w Koranie mówiący: „I stworzyliśmy człowieka z wiszącego skrzepu, który przyczepiony jest do ściany macicy” [23:13]. Jak Prorok Muhammad (pzn) wiedział, że zarodek zaczynał jako skrzep, wiszący i przyczepiony do ściany macicy matki? Czy miał teleskop? Czy miał mikroskop? Czy miał jakieś zdjęcia rentgenowskie? Jak mógł on uzyskać tę wiedzę podczas gdy ten fakt naukowy, został odkryty dopiero 47 lat temu? Skąd wiedział, że ocean i rzeki mają barierę między nimi w celu oddzielenia soli i wody słodkiej? Skąd on to wiedział? Skąd wiedział, że słońce, księżyc i planety są zawieszone w orbicie,co zostało im nakazane? Skąd wiedział, te fakty, gdy dopiero zostały odkryte 25 lub 30 lat temu?

Tak więc, jak Prorok Muhammad (pzn) znal te rzeczy niedawno odkryte z faktów naukowych, sto czternaście lat temu? Jak mógł niepiśmienny pasterz, który urodził się i wychował na pustyni dowiedzieć sie / obecny / stan faktów naukowych? Jak mógł ktokolwiek żyjacy z nim, przed lub po nim, wyprodukować coś, co zostało odkryte dopiero niedawno? Niemożliwe! Jak człowiek, który nigdy nie opuścił Półwyspu Arabskiego, ani nie żeglował na statku, dać takie jasne i zadziwiające opisy, które zostały odkryte niedawno w drugiej połowie 20 wieku?

Inny zdumiewający fakt w Koranie to ten, że składa się z 114 rozdziałów, ponad 6000 wersów, a tam były setki ludzi w czasie Proroka Muhammada (pzn), którzy zapamiętali te książkę w całości. Czy oni posiadali jakieś nadludzkie możliwości? Jak to się stało? Czy ktoś w czasach Jezusa i po nim, zapamiętał którąkolwiek z ewangelii? Czy ktoś w czasach Mojżesza lub po nim, zapamiętał Torę? A co powiemy o Psalmach i Starym i Nowym Testamencie, czy znasz kogokolwiek, kto zapamiętałby je w całości i dokładnie? Nie znalazłbyś nikogo nawet sam Papież ich nie pamięta!

Jednakże istnieją dziś miliony muzułmanów, którzy znają na pamięć ich księgę, Koran, w całości. To jest ambicją każdego muzułmanina. Nie niektórych, ale każdego muzułmanina. Jak wielu chrześcijan, spotkałeś/aś w swoim życiu, którzy znają na pamięć Biblie? Na pewno nigdy nie spotkałeś/as się z chrześcijaninem, który zna na pamięć Biblie, ponieważ nigdy nie spotkałeś/as chrześcijanina, który wiedziałby, jakie słowa stanowią całość Biblii. To dlatego, że sami chrześcijanie maja około 700 różnych odłamów, i znajduje się około 39 różnych wersji Biblii, każdy z różnymi książkami i różnymi wersjami, z różną ilością wierszy i różna ilością rozdziałów. Nie mogą dojść do porozumienia w tym która jest prawdziwa wersja Biblii. W związku z tym w jaki sposób mogą zapamiętać to, z czym nawet nie mogą dojść do porozumienia/ zgodzić sie ?

Dowód na to jest prosty, jeśli wszyscy chrześcijanie świata, wszystkie kościoły, wszystkie zbory i wszystkie jednostki zebrałyby w jednym dniu wszystkie wersje swoich Biblii i rzucili nimi w ocean, oraz muzułmanie zrobiliby to samo i rzuciliby wszystkie ich kopie Koranu w ocean, chrześcijanie nie byliby w stanie wyprodukować kolejnej Biblii, ponieważ nie potrafią nawet zgodzić się co do jednej prawdziwej wersji Biblii. W przeciwieństwie do milionów muzułmanów, którzy znają na pamięć cały Koran, więc nawet gdybyśmy rzucili wszystkie kopie Koranu, możemy dostarczyć dziesięciu muzułmanów, którzy nie znają się i pochodzą z dziesięciu rożnych krajów świata, którzy zapamiętali Koran dokładnie , stanęliby razem i zaczęli recytować Koran od jego sury otwierającej (tj. rozdziału) do jego ostatniej. Ponadto, liczba słów, zwrotów, ustępów, byłaby we właściwym miejscu w Koranie i mielibyśmy ponownie nowy Koran. Byłby tak samo wyjątkowy i prawdziwy, jak oryginalny.

Wreszcie, książka ta, Koran, została powszechnie zachowana bez najmniejszych zmian wszelkiego rodzaju od ponad czternastu wieków. Zauważ, że każdy muzułmanin, z milionów, którzy zna na pamięć Koran, pamięta dokładnie te same słowa. Jest to fakt, który jest potwierdzony. Gdy ktoś otrzymuje zaświadczenie, że on / ona zna na pamięć Koran od konkretnego Sheikha, jest napisane w certyfikacie, że ta osoba zapamiętała Koran od danego Sheikha, który zapamiętał go od danego Sheikha, którzy zapamiętał od takiego a takiego , i łańcuch powiązań dochodzi do samego Proroka Muhammada (pzn). Każde świadectwo, od tego Sheikha dane komukolwiek innemu będzie miało ten sam łańcuch powiązań, który wraca do proroka Muhammada (niech pokój będzie z nim). Właściwie, to co zapamiętali odpowiada temu, co napisane jest we wszystkich egzemplarzach Koranu na świecie.

 

Jeśli wszystkie te fakty są prawdziwe, a rzeczywiście wszystkie one są prawdziwe, czy nie zgodziłbyś się, że ta Księga jest głęboka i wyjątkowa? Czy byłbyś na tyle uczciwy, aby to potwierdzić? Oczywiście ze byłbyś, jeśli jesteś uczciwy.

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.