Jak powinnismy spedzic noc Laylat al-Qadr?.

 

Lajlat al-Qadr - Noc Przeznaczenia, błędnie tłumaczona jako noc siły to jedna z ostatnich dziesięciu nocy Ramadanu. Nie wiadomo dokładnie, której z nich dokonuje się przeznaczenie. W Noc Przeznaczenia miało miejsce pierwsze objawienie Koranu.

[Koran 44:2-4] {Na księgę klarowną, która wyjaśnia wszystko. Zesłaliśmy ją (Koran) podczas nocy błogosławionej (w Noc Przeznaczenia). Zaprawdę, zawsze ostrzegaliśmy (ludzi, że kara dosięgnie tych, którzy nie wierzą w Allaha i nie oddają tylko Jemu czci). Podczas niej (Nocy Przeznaczenia) zarządzane, orzekane są wszystkie przeznaczone rzeczy.}

Koran naucza, że Noc ta lepsza jest od tysiąca miesięcy, zaś muzułmanin, który spędza ją na modlitwie, recytacji Koranu, czci Allaha, otrzyma nagrodę większą niż otrzymałby oddając Mu cześć przez tysiąc miesięcy (83 lata i 4 miesiące).

[Koran 97:1-5] {Zaprawdę, zesłaliśmy ją (Koran) podczas Nocy Przeznaczenia. Skąd dowiesz się, czym jest Noc Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia lepsza jest od tysiąca miesięcy (muzułmanin, który spędza ją na modlitwie, recytacji Koranu, czci Allaha, otrzyma nagrodę większą niż otrzymałby oddając Mu cześć przez tysiąc miesięcy (83 lata i 4 miesiące). aniołowie i ruh (anioł Gabriel) zstępują tej Nocy, za pozwoleniem Allaha, z wszystkimi wyrokami. Pokój (i błogosławieństwo gwarantuje w niej Allah prawowiernym) aż do pojawienia się świtu!}

Przekazał Abu Hurajra: Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Allah wybaczy wszystkie grzechy wiernemu, którego modlitwy wznoszone w Noc Przeznaczenia (Qadr) płyną szczerze z serca, w nadziei na nagrodę od Allaha; a osobie, która pości w miesiącu ramadan z szczerą wiarą i nadzieją na nagrodę od Allaha, wybaczone zostaną wszystkie popełnione przez nią grzechy”.
[Sahih Bukhari]

 

Noc Laylat al- Qadr (Przeznaczenia) jest lepsza niż tysiąc miesięcy. Allah (subhanahu ła ta`ala) objawił Qur'an: (Al-Qadr  99: 1-5):
"Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! A co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia - lepsza niż tysiąc miesięcy! Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy, za pozwoleniem swego Pana, dla wypełnienia wszelkich rozkazów. Ona to pokój aż do pojawienia się zorzy porannej!"[2. Tej nocy dekretowane są zarządzenia Allaha na (następny) rok.

 

 Allah (subhanahu ła ta`ala) objawił:
"Na tę Księgę jasną! Zesłaliśmy ją w noc błogosławioną. - Zaprawdę, My jesteśmy ostrzegającymi! - Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki mądry rozkaz (amran), jako amran (tj. rozkaz, Qur'an lub Przeznaczenie każdej sprawy) pochodzący od Nas. - Zaprawdę, My jesteśmy posyłającymi![Qur'an: Duhan  44: 2-5]

 

Ubadah ibn Samit przekazuje: "Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) wyszedł (z wiedzą na temat) Nocy Qadr (Przeznaczenia) ; dwóch mężczyzn spośród muzułmanów kłóciło się, wówczas On powiedział:
"Zaprawdę wyszedłem zawiadomić was o Nocy Qadr ale taka i taka osoba kłóciły się i to zostało wzniesione. Być może jest to dla was dobre. Jakkolwiek, szukajcie jej (tej Nocy) w dziewiątym, siódmym i piątym." [Buchari]


Najbardziej autentyczny przekaz w tej kwestii mówi, iż Lailatul Qadr (Nocy Przeznaczenia) powinno szukać się podczas ostatnich dziesięciu nieparzystych nocy ramadanu. Ajsza relacjonuje, iż Wysłannik (sal allahu alejhi ła sallaam) Allah (subhanahu ła ta`ala) miał w zwyczaju wykonywać i'tikaf w czasie nieparzystych, ostatnich dziesięciu nocy ramadanu i że On (sal allahu alejhi ła sallaam) mówił: "Szukajcie Nocy Qadr (Przeznaczenia) podczas nieparzystych, ostatnich dziesięciu (nocy) ramadanu." [Buchari i Muslim]


Jeżeli muzułmanin nie ma siły lub nie jest w stanie szukać w nieparzystych, ostatnich, dziesięciu nocach ramadanu, wtedy powinien spróbować nie opuszczać ostatnich siedmiu, nieparzystych nocy, jak określa to jeden z hadisów.
Ibn 'Umar przekazuje, iż Wysłannik (sal allahu alejhi ła sallaam) Allah (subhanahu ła ta`ala) powiedział: "Szukajcie tej (Nocy) w ostatnich dziesięciu nocach. Jakkolwiek, jeżeli jeden z was osłabnie lub nie będzie w stanie, wtedy nie pozwólcie się opanować przez siedem ostatnich noc." [Buchari i Muslim]

 

Wysłannik Allah (pokój z nim) robił wszystko, co w jego mocy, aby czcić Allah jak najbardziej w ostatnich dziesięciu nocach miesiąca Ramadan, czego nie robił w innym czasie, modlił sie i czytał Koran. Al- Bukhaari i Muslim przekazali od Aiszy (niech Allah bedzie z niej zadowolony), ze gdy ostatnie dziesięć nocy Ramadanu nadeszły, Prorok(pzn) nie spal w nocy, budził swoja rodzinę i zaciskał swoja dolna cześć ubrania bardzo ciasno(czyli stronil od wspolzycia ze swoimi zonami). Według Ahmad i Muslim: dążył on do czczenia Allah w ostatnich dziesięciu nocach Ramadanu, bardziej niż kiedykolwiek indziej.


Prorok(pzn) wzywał nas do spędzania nocy Laylat al-Qadr w modlitwie z wiara I nadzieja na nagrodę. Przekazane zostało przez Abu Hurayra(niech Allah będzie z niego zadowolony), ze Prorok(pzn) powiedział: Ktokolwiek spędzi noc Laylat al-Qadr w modlitwie z wiara I nadzieja na nagrodę, jego przeszłe grzechy beda wybaczone.

Ten Hadis wskazuje, ze jest zalecane, aby nie spać w nocy I spędzić ja na modlitwie.

 


Jedna z najlepszych Du’aa (suplikacja), która może być wymawiana nocy Laylat al-Qadr jest ta którą Prorok(pzn) nauczył Aisze(niech Allah bedzie z niej zadowolony).Było przekazane przez al.-Trimidhi, który sklasyfikował go jako Sahih, ze Aisza powiedziała: „O Wysłanniku Allah, jeśli wiem, która noc jest nocą Laylat al-Qadr, co powinnam powiedzieć?. Ten odpowiedział: Powiedz: Allaahumma innaka ‘afuwwun tuhibb al-‘afwa fa’fu ‘anni (O Allaah, Ty jesteś Wybaczający I Ty kochasz Wybaczanie, wiec wybacz mi).

 


W odniesieniu do wyszczególniania jednej nocy miesiąca Ramadan, I określaniu jej nocą Laylat al-Qadr, to wymaga dowodu. Ale nieparzyste noce z ostatnich dziesięciu sa bardziej rozważane, I noc dwudziesta siódma jest rozważana, jako noc Laylat al.-Qadr, ponieważ jest hadis który na to wskazuje.

 

Posłaniec Allah (sal allahu alejhi ła sallaam) opisał ranek nocy Laylat al-Qadr tak, aby muzułmanie mogli wiedzieć która to jest noc.
Ubayy (radiallahu `anh) mówił: "Ranem po nocy Qadr słońce wschodzi bez jakichkolwiek promieni." [Muslim]
Abu Hurairah (radiallahu `anh) powiedział: "Wspominaliśmy noc Laylat al-Qadr Posłańcowi Allah (sal allahu alejhi ła sallaam) na co odpowiedział: "który z was pamięta jak księżyc wschodzi i jest jak półmisek." [Muslim]
Ibn Abbaas (radiallahu `anh) powiedział że Posłaniec Allaha (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział: "Noc Laylat al-Qadr jest nocą hojności i szczęścia, nie jest gorąca i nie jest zimna. Słońce wschodzi tego rana słabe, czerwonawe.''

 

 

W odniesieniu do bid’ah (innowacji), jest zabronione w czasie Ramadanu jak również w każdym innym czasie. Udowodniono, ze Prorok(pzn) powiedział: „Ktokolwiek doda cokolwiek do naszego(Islamu) co nie jest jego częścią, zostanie to odrzucone.” I powiedzial: “ Ktokolwiek robi cos co nie jest częścią naszego (Islamu) bedzie to odrzucone od niego

W odniesieniu do uroczystości, które maja miejsce w niektóre noce miesiąca Ramadan, nie znamy żadnych dowodów popierających je. Najlepsza droga jest droga Proroka Muhammada, a najgorszymi sa te utworzone/ dodane.

I Allah jest Źródłem siły. Niech Allah błogosławi I da pokuj Prorokowi Muhammadowi I jego rodzinie I towarzyszom.

Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 10/413.

oraz

Autor: Abu Abdillah Muhammad Al Jibaly
,,The Rulings of Ramadaan A Comprehensive Guideline"
[Adapted from the Hudaa magazine]
Tłumaczenie: Farhat Khan

oraz

www.oislamie.net

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.