Ludzie  Ogrodu.

 

Allah Wszechmocny powiedział:

“Oto doświadczyliśmy ich tak, jak doświadczyliśmy właścicieli ogrodu, kiedy przysięgali, iż z pewnością zbiorą plony rano,

Bez wypowiedzenia: Jeśli Allah zechce.

Wtedy nawiedziło go nieszczęście od twego Pana, w nocy i spaliło go, gdy oni spali

I rankiem był on czarny.(zupełnie zrujnowany)

Oni zaś wzywali się wzajemnie rankiem:

"Chodźcież na wasze pole wcześnie, jeśli się zabieracie do ścinania!"

I wyruszyli w drogę, rozmawiając cicho między sobą:

"Żeby żaden biedak nie wszedł tu dziś, wbrew waszej woli."

I poszli rankiem, zdecydowani, co do celu wyznaczonego.

Ale gdy zobaczyli (ogrod), powiedzieli: "Doprawdy zbłądziliśmy!

Wcale nie zostaliśmy wszystkiego pozbawieni!"

Najlepszy z nich powiedział: "Czyż wam nie mówiłem? Dlaczego nie mówicie: Jeśli Allah zechce?"

Powiedzieli: "Chwała niech będzie naszemu Panu! Zaprawdę, byliśmy niesprawiedliwi!"

Wtedy oni zwrócili się jeden do drugiego, ganiąc się wzajemnie.

(Koran: 68: 17-33)

 

To jest przykład pokazany przez Allah Wszechmogącego dla politeistów z (klanu)Quraish, jak wyróżnił On ich poprzez wysłanie im honorowanego i wielkiego Proroka Muhammada(pokój z nim), ale oni uznali go za klamce i odrzucili to, co im przyniósł.

 

Allah Wszechmogący mówi:

„Czy nie widziałeś tych, którzy zamienili dobroć Allah na niewiarę(poprzez zaprzeczanie Proroka(pzn) i jego posłannictwo - islam ) i umieścili swój lud w domostwie zguby,- w Gehennie, w której oni się będą palić. A jakże to nieszczęsne miejsce pobytu!” (Koran 14:28-29)

 

Ibn Abbas (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: „To sa ci politeiści z Quraish, którzy sa porównani do ‘ludzi ogrodu’, którzy posiadali rożne rodzaje owoców i roślin, które były dojrzale i nadszedł czas ich zbierania. Tak wiec, Ten, niech będzie Jego Chwała, powiedział: „gdy przysięgali” w sekrecie „oberwanie owoców (ogrodu)” to jest; ich zebranie, „rano” tak aby nie być widzianymi przez biednych, czy potrzebujących i nie być zmuszonymi do darowania czy oddania im części zbiorów. Tak wiec przysięgli oni to zrobić bez wypowiedzenia „jeśli Allah zechce”. W konsekwencji, Allah Wszechmogący zesłał ogień na ich ogród, który go spalił i nic nie pozostawił za sobą.

Ten, Którego jest Chwała, powiedział: „Wtedy nawiedziło go nieszczęście od twego Pana, w nocy i spaliło go, gdy oni spali, I rankiem był on czarny.(zupełnie zrujnowany)”.

Allah Wszechmogący, powiedział: „Oni zaś wzywali się wzajemnie rankiem”, to jest wstali rano wżywając się mówiąc: "Chodźcież na wasze pole wcześnie, jeśli się zabieracie do ścinania!" to jest: idź rano do swojego ogrodu i zbierz zbiory zanim biedni i potrzebujący przyjdą pytać o jałmużnę. Historia toczy sie dalej: „I wyruszyli w drogę, rozmawiając cicho między sobą” , to jest rozmawiali ze sobą po cichu mówiąc: "Żeby żaden biedak nie wszedł tu dziś, wbrew waszej woli.", to jest doszli do porozumienia na tym polu i potwierdzili to miedzy sobą. Historia toczy się dalej: „I poszli rankiem, zdecydowani, co do celu wyznaczonego, myśląc ze maja sile( aby zatrzymać biednych przed braniem owoców z ich ogrodu)”, to jest podążyli na przód z powaga, siłą i silna złą intencja.

Ikrimah i Ash-Shu’abi powiedzieli: „I poszli rankiem, z silna intencja”, to jest ze złością i złą intencja względem biednych. „Ale gdy zobaczyli (ogród)”, to jest gdy dotarli do ogrodu i zobaczyli co się z nim stało, widząc to: „powiedzieli: "Doprawdy zbłądziliśmy!, to jest zgubiliśmy właściwą drogę do naszego ogrodu, wówczas powiedzieli: „Wcale nie, zostaliśmy wszystkiego pozbawieni!", to jest: zostaliśmy ukarani za nasze złe intencje i pozbawieni owoców naszych plonów.

Wówczas: „Najlepszy z nich powiedział:” Ibn Abbas, Mujahid i inni powiedzieli: On był najlepszy i najbardziej umiarkowany i jedyny z nich wszystkich. "Czyż wam nie mówiłem? Dlaczego nie mówicie: Jeśli Allah zechce?" było powiedziane: aby mówić dobre słowo zamiast tego co zamierzałeś zrobić. „Powiedzieli: "Chwała niech będzie naszemu Panu! Zaprawdę, byliśmy niesprawiedliwi!" Wtedy oni zwrócili się jeden do drugiego, ganiąc się wzajemnie”, Oni żałowali i okazali skruchę, gdy nie mogli nic zrobi, i wyznali swoje grzechy po tym jak zostali ukarani i cala ich praca poszła na marne.

 

Było powiedziane: Ze byli oni braćmi, i odziedziczyli ten ogród od ich ostatniego ojca, który miał zwyczaj dawać dużo i dużo jałmużny. Ale gdy ci odziedziczyli ten ogród, odwrócili się od postępowania ich ostatniego ojca i postanowili pozbawić biednych owoców z tego ogrodu. Dlatego, Allah Wszechmogący, ukarał ich i dal im największą z kar. Allah Wszechmogący nakazał, aby jałmużna była płacona z owoców, najlepiej w dzień żniw. Allah powiedział: „Jedz z ich owoców, gdy sa dojrzale, ale plac należność z nich( to Zakah, według nakazów Allah 1/10ta lub 1/20ta) w dzień żniw”. (Al.-An’am 141)

 

Było powiedziane: Byli oni z Jemenu, z miasta zwanego „Darwan”. Było również powiedziane: ze pochodzili z Abyssinii. Alla wie najlepiej.

Allah Wszechmogący powiedział: „Taka jest kara”, to jest: tak karamy tych, którzy sprzeciwiają się Naszym Nakazom i nie pokazują życzliwości potrzebującym wśród Naszych stworzeń. „ Ale prawdziwie kara w Dniu Zmartwychwstania jest większa” od tej dnia dzisiejszego „ Gdyby tylko wiedzieli”.

 

Ta historia przypomina powiedzenie Allah: „I Allah przytacza jako podobieństwo pewne miasto bezpieczne i spokojne. Otrzymywało ono obfite zaopatrzenie ze wszystkich stron, lecz nie uznawało dobrodziejstw Boga. Dał mu więc Bóg zakosztować szaty głodu i strachu za to, co uczynili. I przyszedł do nich posłaniec spośród nich, lecz oni uznali go za kłamcę. Przeto dosięgła ich kara, wówczas gdy byli niesprawiedliwi” (An-Nahl 112-113)

Było powiedziane, ze ten przykład był przykładem ludzi Mekki, który na siebie nałożyli i , prawdziwie nie było w tym sprzeczności. Allah wie najlepiej.

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.