Islam nadaje jednostce wiele praw.

Życie i mienie wszystkich obywateli w państwie islamskim są postrzegane jako święte, bez względu na to, czy dana osoba jest muzułmaninem, czy nie. Islam chroni także honor. Tak więc według islamu, znieważanie innych czy naśmiewanie się z nich jest niedozwolone.

 

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Zaprawdę, wasza krew, wasze mienie i wasz honor są nietykalne” ( Sahih Al-Buchari 1739 i Musnad Ahmad 2037)

 

Rasizm jest w islamie niedozwolony, gdyż Koran mówi o równości ludzi tymi słowami:

{O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami,

abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was, w obliczu

Boga, to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, dobrze

świadomy.} (Koran, 49:13)

 

Człowiekiem bogobojnym - jest wierzący, który powstrzymuje się od wszelkich grzechów, spełnia wszystkie dobre uczynki, jakie Bóg nam nakazał robić, oraz obawia się Boga i kocha Go.

 

Islam odrzuca faworyzowanie jakichś osób czy narodów z powodu ich bogactwa, siły czy rasy. Bóg stworzył ludzi równymi, różniącymi się jedynie wiarą i pobożnością. Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „O ludzie! Wasz Bóg jest jeden i wasz przodek (Adam) jest jeden. Arab nie jest lepszy od nie-Araba, a nie-Arab nie jest lepszy od Araba, a czerwonoskóry nie jest lepszy od czarnoskórego, a czarnoskóry nie jest lepsza od

Czerwonoskórego, jak tylko pod względem pobożności”( Musnad Ahmad 22978)

Kolory wymienione w tych słowach Proroka są przykładami. Oznaczają, że w islamie nikt nie jest lepszy z powodu koloru skóry, czy jest to człowiek biały, czarny, czerwony, czy jakiegokolwiek innego koloru.

 

Jednym z głównych problemów, jakie napotyka dzisiaj ludzkość, jest rasizm. Rozwinięty świat może wysłać człowieka na księżyc, ale nie potrafi powstrzymać go od nienawiści i zwalczania innych ludzi. Już od czasów Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) islam dostarcza jasnych przykładów, jak można wyeliminować rasizm. Coroczna pielgrzymka (hadżdż) do Mekki ukazuje prawdziwe islamskie braterstwo ludzi wszystkich ras i narodowości, kiedy około dwóch milionów muzułmanów z całego świata przybywa do Świętego Domu, aby jednakowo spełnić jeden z filarów ich religii.

 

Islam jest religią sprawiedliwości. Allah powiedział: „Zaprawdę, Bóg nakazuje wam, abyście

oddawali powierzone dobra ich właścicielom! A jeśli sprawujecie sądy wśród ludzi, to sądźcie według sprawiedliwości...” (Koran,4:58)

Powiedział także: ”i postępujcie bezstronnie. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi, którzy postępują według słuszności.”(Koran, 49:9)

 

Powinniśmy być sprawiedliwi nawet wobec tych, których nienawidzimy, tak jak powiedział Allah: „…I niech nienawiść do jakiegokolwiek ludu nie skłania was do grzechu, abyście nie popełnili niesprawiedliwości. Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności” (Koran, 5:8)

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ludzie, strzeżcie się niesprawiedliwości, gdyż niesprawiedliwość będzie ciemnością w Dniu Sądu” (Musnad Ahmad 5798 i Sahih Al-Buchari 2447)

 

A ci, którzy nie otrzymali swoich praw (tzn. tego, na co zasługują) w tym życiu, otrzymają je w Dniu Sądu, tak jak powiedział Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim): „W

Dniu Sądu prawa zostaną zwrócone tym, którym się one należą (a krzywdy zostaną wynagrodzone)...” (Sahih Muslim 2582 i Musnad Ahmad 7163)

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.