Allah, Wywyższony, mówi (co znaczy):

{Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest Wzniosły, Wielki} (Koran 4:34)


Przekazał Abu Hurajra, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Kiedy mężczyzna wzywa swoją żonę do łoża i ona nie reaguje, przez co on spędza noc zagniewany na nią, aniołowie przeklinają ją aż do świtu”.
[Al-Buchari i Muslim]

Według innego przekazu Prorok (pokój z nim) powiedział: „Jeśli kobieta spędza noc z dala od łoża swojego męża, aniołowie przeklinają ją aż do świtu”.  [Al-Buchari i Muslim]

Według kolejnego przekazu: „Na Tego, w Którego Ręce jest moje życie, kiedy mężczyzna wzywa swoją żonę do łoża i ona nie reaguje, Ten, Który jest ponad Niebiosami, jest z niej niezadowolony do momentu, w którym jej mąż będzie z niej zadowolony”. [Al-Buchari i Muslim]
Na podstawie powyższego przekazu jest jasne, że posłuszeństwo względem męża jest obowiązkiem każdej żony. Jeśli bez żadnego uzasadnionego powodu odmawia mężowi (współżycia), ściąga na siebie gniew Allaha do czasu poprawy. Jest to ostrzeżenie dla tych kobiet, które ze względu na zły charakter (upór, zwyczaj dominowania w związku) nie dbają o zadowolenie męża.


Przekazał Abu Hurajra, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Nie jest dozwolony kobiecie post (nadobowiązkowy) bez zgody męża, jeśli jest obecny; i nie jest dozwolone, aby wpuszczała kogokolwiek do domu bez jego zgody”.  [Al-Buchari i Muslim]
Hadis określa zasady, na jakich kobiety mogą przestrzegać postu dodatkowego (nadobowiązkowego) - jeśli odbywa się to kosztem praw męża, jest to zabronione.


Przekazał Ibn Umar, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Każdy z was jest strażnikiem i jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych. Rządzący jest strażnikiem swoich poddanych, mąż jest strażnikiem swojej rodziny, żona jest strażnikiem dobytku męża i ich potomstwa; tak więc każdy z was jest strażnikiem i jest odpowiedzialny za przedmiot swojej opieki. [Al-Buchari i Muslim]
Członkowie społeczeństwa, niezależnie od tego, czy chodzi o władcę państwa, namiestnika miasta, czy też kobietę zajmującą się domem, muszą spełniać swoje obowiązki. Każdy jest odpowiedzialny za sprawy leżące w jego zakresie, które kontroluje, ustanawia sprawiedliwe rozwiązania i za każde zaniedbanie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przed Allahem.


Przekazał Abu Ali Talq bin Ali, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Kiedy mąż woła swoją żonę, by zaspokoić swoje pożądanie, powinna iść do niego, nawet jeśli jest zajęta pieczeniem chleba”. [At-Tirmidhi i An-Nasa'i]

Przekazał Abu Hurajra, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Jeślibym miał kazać komuś wyciągnąć się w pokłonie na ziemi (sudżud) przed innym, kazałbym żonie pokłonić się przed mężem”. [At-Tirmidhi]
Hadis w wyjątkowy sposób podkreśla wagę posłuszeństwa żony względem męża, obowiązującego dopóki nie wymaga on nieposłuszeństwa Allahowi.


Przakazała Umm Salama, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Jeśli kobieta umrze, a jej mąż jest z niej zadowolony, wejdzie do Raju”. [At-Tirmidhi]
Wyróżnienie, o którym wspomina hadis, przeznaczone jest dla kobiet wypełniających swoje obowiązki narzucone im przez islam i jednocześnie starających się, aby ich mężowie byli szczęśliwi. Allah wybaczy im grzechy i pozwoli wejść do Raju [Dżannah].


Przekazał Muad bin Dżabal, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Kiedy kobieta krzywdzi swojego męża (bezpodstawnie), hurysy, będące jego żonami w Raju, mówią: ‘Nie krzywdź go, oby Allah cię zniszczył! On jest tylko tymczasowym gościem u ciebie, zostawi cię i przyjdzie do nas’”. [At-Tirmidhi]
Szariat nakazuje mężczyznom dobrze traktować swoje żony, a kobietom nakazuje posłuszeństwo mężom. Żona może zranić uczucia męża przez słowa, nieskromne lub niemoralne zachowanie oraz nieuzasadnione żądania będące poza zasięgiem jego możliwości. Między kobietami, za wyjątkiem pobożnych, takie dokuczanie i martwienie mężów jest bardzo powszechne.


Przekazał Usama bin Zajd, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Nie pozostawiam mężczyźnie cięższej próby, niż kobieta”. [Al-Buchari i Muslim]
Piękno kobiece jest najbardziej zwodnicze dla mężczyzn i może być dla nich źródłem wielkich kłopotów, co można bardzo łatwo zweryfikować. Mężczyźni często są zmuszani do osiągania przychodów w nielegalny sposób, aby zaspokoić pragnienia swoich żon. Często właśnie kobiety zmuszają mężów do bardzo drogich i pozbawionych znaczenia ślubnych zwyczajów i ceremonii, niezgodnych z islamskimi nakazami. Jeśli kobieta żyje zgodnie z zasadami islamu, małżeństwo stanie się źródłem szczęścia i radości.

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.