Wybór właściwej żony jest dla mężczyzny zadaniem trudnym jednak o wiele trudniejszy jest wybór dokonywany przez kobietę, ponieważ mężczyzna w przypadku złego wyboru może łatwo ożenić się z inną kobietą.

We wszystkich społeczeństwach kobieta jest tą stroną słabszą, dlatego islam zainteresował się jej ochroną przed wszelkim złem i nakazał kierować się ostrożnością i rozwagą w wyborze odpowiedniego męża dla niej, aby zapobiec nieudanemu związkowi, w którym kobieta poniesie największe szkody.

Dlatego islam ustanowił, iż z warunków prawidłowego zawarcia związku małżeńskiego jest obecność opiekuna lub osoby zastępującej go. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam) powiedział:

„Nie ma małżeństwa bez opiekuna i dwóch sprawiedliwych świadków.” (Sahih Ibnu Habban, Hadis Nr.4075)

 

Opiekunowi z reguły zależy na zabezpieczeniu interesów jego podopiecznej. Kto zaś twierdzi, że obecność opiekuna jest ograniczeniem wolności kobiety w wyborze przez nią męża to odpowiedź brzmi: Dorosłej i zdrowej umysłowo kobiecie (dziewicy lub nie) islam dał prawo akceptacji lub odrzucenia kandydata na męża i nie zezwolił opiekunowi na wywieranie jakiejkolwiek fizycznej lub psychicznej presji na kobietę dla uzyskania jej zgody na związek z mężczyzną, którego ona nie chce.

Potwierdzeniem tego jest powiedzenie Proroka (salla-llahu ´alaihi wa salam):

„Kobieta nie wyjdzie za mąż dopóki nie wyrazi na to zgody” Towarzysze Wysłannika (radia-llahu ´anhum) zapytali: A jak ma wyglądać jej zgoda? Odpowiedział: ‘Milczy.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr.4843) 

Ani ojciec, ani nikt inny nie może zmuszać kobiety będącej pod jego opieką, do poślubienia mężczyzny, którego ona nie chce. Przeciwnie - należy dostać jej zgodę.

 

Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Nie wolno wydać za mąż matrony (rozwódki lub wdowy - przyp.tłum.), dopóki nie zapyta się o jej zdanie. Nie można wydać za mąż dziewicy dopóki nie wyrazi ona na to zgody.” Oni powiedzieli: „O Wysłanniku Allaha, jak ona wyrazi zgodę?” On odrzekł: „Milcząc.” Inna narracja mówi: „Milczenie jest zgodą.” Zaś trzecia stanowi: „Ojciec dziewicy zabiega o jej zgodę, a jej zgodą jest milczenie.” Ojciec musi uzyskać jej zgodę, jeśli ma ona 9 lat lub więcej. Podobnie, inni opiekunowie kobiety nie mogą jej wydać za mąż bez jej zgody. Jest to nałożony na nich obowiązek. Jeśli zostanie poślubiona bez jej zgody, wówczas małżeństwo jest nieważne. Jest tak dlatego, ponieważ jednym z warunków zawarcia małżeństwa jest zgoda obojga partnerów. Jeśli wydano kobietę za mąż bez jej zgody, pod groźbą lub przymusem, małżeństwo jest nieważne. [...] Mężczyzna nie powinien nachodzić kobiety, jeśli wie, że ona go nie chce, nawet jeśli jej ojciec mu na to pozwala. Musi lękać się Allaha i nie może nachodzić żadnej kobiety, która go nie chce. Musi unikać tego, czego Allah mu zabronił. Jest tak, ponieważ Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nakazał, że kobieta musi wyrazić zgodę. Szeich Ibn Baz; Fatawa al-Marah;

 

Jeśli zdarzy się, iż kobieta zmuszona jest do zawarcia małżeństwa, to ma prawo zwrócić się do sądu o unieważnienie aktu małżeńskiego. Dowodem na to jest następujący hadis:

„Al-Chansaa bintu Dżuzam przyszła do Proroka (salla-llahu ´alaihi wa salam) skarżąc się, że ojciec zmusił ją do małżeństwa. Wówczas Prorok anulował jej akt małżeński.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr.6546)

 

Prawodawstwo islamskie ustanowiło, że jednym z warunków prawidłowego zawarcia małżeństwa jest obecność opiekuna jak również warunkiem jest zgoda kobiety i upoważnienie przez nią opiekuna w celu dopilnowania spraw związanych z aktem ślubnym.

Islam zachęcając i wzywając do małżeństwa nie ma na celu zaspokojenia potrzeb cielesnych człowieka ani ulegania jego chwilowym kaprysom, lecz podstawowym celem islamu jest założenie trwałego i silnego związku między mężczyzną a kobietą i ponieważ kobieta jest jedną ze stron tego związku, dlatego islam wymaga od niej akceptacji oraz zgody.

 

Ponieważ na ogół kobieta kieruje się w życiu emocjami, jest podatna na wpływy innych, impulsywnie reaguje na wydarzenia oraz jest łatwowierna, dlatego w przypadku nieodpowiedniego mężczyzny islam dał opiekunowi prawo odrzucenia jego kandydatury, bo z reguły mężczyźni lepiej znają swoją męska naturę.

Jeśli opiekun bezpodstawnie sprzeciwia się poślubieniu przez kobietę mężczyzny proszącego o jej rękę, którego ona zaakceptowała wówczas traci on prawo do bycia jej opiekunem a funkcję tę pełni kolejny bliski członek jej rodziny. Natomiast w przypadku braku bliskich kobiety niezbędna jest w zawarciu związku małżeńskiego zgoda sędziego.

 

Islam zabronił kobiecie jedynie wyjścia za mąż za mężczyznę dla niej i dla jej rodziny nieodpowiedniego( niemoralnego), ponieważ jego zła reputacja będzie przyczyną obraźliwego traktowania przez otoczenie samej kobiety a także jej rodziny i towarzyszyć im będzie wstyd i hańba. Natomiast kobieta, która wyjdzie za mąż wbrew woli opiekuna i jej bliskich będzie uważana za zrywającą więzy rodzinne, co Allah (Subhaanahu wa ta´ala) zaliczył do grzechu.

 

Najlepsze cechy, jakie powinien posiadać kandydat na męża, zostały wspomniane przez Wysłannika Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój ): Prorok (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Jeśli przyjdzie do was ten, którego wiara i moralność zadawalają was, to żeńcie go. Jeżeli tego nie uczynicie, to stanie się pokusa na ziemi i wielka rozpusta.” (Al –Mustadrak, Hadis Nr.2695)

 

Mąż kierujący się bojaźnią do Allaha oraz wysoką moralnością, jeśli pokocha swoją żonę to będzie ją szanował, a jeśli ją znienawidzi to nie będzie dla niej niesprawiedliwy.

 

zrodlo: http://www.womeninislam.ws/pl/choice-of-spouse.aspx

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.