Allah, Wywyższony, mówi (co znaczy):

{Żyjcie z nimi w sposób godny.} (Koran 4:19)

{Wy nie będziecie mogli być sprawiedliwi dla każdej z waszych kobiet, nawet gdybyście chcieli. Tak więc nie zbliżajcie się zbytnio do jednej z nich, aby innej nie pozostawić w zawieszeniu (jako nie mężatkę i nie rozwódkę). A jeśli się pogodzicie i będziecie bogobojni, to, zaprawdę, Bóg jest Przebaczający, Litościwy!} (Koran 4:129)


Przekazał Abu Hurajra, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Usłuchajcie mojej rady odnośnie kobiet: traktujcie je łagodnie, ponieważ zostały stworzone z żebra, a najbardziej zakrzywioną częścią żebra jest jego górny koniec. Jeśli będziecie chcieli na siłę go (zakrzywiony koniec) wyprostować - złamiecie go, a jeśli pozostawicie takim, jaki jest, pozostanie skrzywiony. Zatem postępujcie łagodnie z kobietami”.
[Al-Buchari i Muslim]

Według innego przekazu Al-Buchariego i Muslima, Prorok (pokój z nim) powiedział: „Kobieta jest jak żebro, jeśli będziecie chcieli je wyprostować – złamie się; zaś będziecie się nią cieszyć, gdy pozostawicie jej skrzywienie”.

Według innego przekazu Muslima, Prorok (pokój z nim) powiedział: „Kobieta została stworzona z żebra i nie ma możliwości by ją dla was wyprostować; tak więc jeśli chcecie się nią cieszyć, będzie tak tylko wtedy, gdy pozostawicie jej skrzywienie. Jeśli będziecie się starać na siłę ją wyprostować, złamiecie ją, a złamanie oznacza rozwód”.

 


Słowa 'istawsu bi nisa' oznaczają: dbajcie o żony. W każdym z brzmień hadis kładzie duży nacisk na dobre zachowanie wobec żon, okazywanie im cierpliwości i przebaczanie im, ze względu na ich naturę. Sekret przyjemnego życia rodzinnego leży w radzie Proroka (pokój z nim) podkreślającej dobre traktowanie kobiet. 


Przekazał Abdullah bin Zama, że słyszał jak Prorok (pokój z nim) wygłaszał kazanie, w którym wspomniał wielbłądzicę (Proroka Saliha) i mężczyznę, który ją zabił. Powiedzał: „{kiedy podniósł się najnędzniejszy z nich (aby zabić wielbłądzicę)} (Koran 91:12) oznacza, że mężczyzna znany z przebiegłości i będący najpotężniejszym wodzem spośród nich poderwał się, aby zabić wielbłądzicę”, Następnie wspomniał o kobietach i rzekł: „Niektórzy z was biją swoje żony jakby były niewolnikami, a wieczorem tego samego dnia leżą z nimi”. Potem przestrzegł przed wyśmiewaniem osoby puszczającej wiatry, słowami: „Dlaczego jedni z was śmieją się z drugich, a robią to samo?”.
[Al-Buchari i Muslim]

Chociaż islam zezwala w mężczyźnie pewnych okolicznościach zganić żonę, jednocześnie proponuje w tej sytuacji mądry sposób postępowania. W pierwszej kolejności należy doradzać i nauczać, a jeśli nie przyniesie to poprawy postępowania, należy powstrzymać się od dzielenia z żoną łoża, co dla kobiety wrażliwej jest bardzo przykre i stanowi poważne ostrzeżenie. Jeśli to nie wpłynie na zachowanie kobiety, jej mąż dopiero wtedy może lekko ją uderzyć, ale nie wolno mu bić w twarz i w głowę. Mąż może zasięgnąć tej metody jedynie, jeśli uzna, że zadziała, w przeciwnym razie należy tego unikać, mimo to zaskakująco wielu mężczyzn rozpoczyna proces reedukacji żon od bezwzględnego bicia, co jest zabronione przez islam. Właśnie to podkreślił Prorok (pokój z nim) w przytoczonym hadisie. Żona jest potrzebna mężczyźnie i ciężko bez niej przetrwać noc, jak więc może ją bić jak niewolnika? Powinien zrozumieć, że ona również ma uczucia, i że bez niej bardzo trudno pchać „życiowy wózek”. Jeśli w ogóle dojdzie do sytuacji, kiedy ostatnim środkiem jest uderzenie, mężczyzna powininen mieć na uwadze tę rolę kobiety, zanim po niego sięgnie. Nigdy nie powinien zapominać o ważnej pozycji żony w życiu małżeńskim. 


Przekazał Abu Hurajra, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Wierzącemu nie wolno nienawidzić wierzącej kobiety (swojej żony); jeśli nie podoba mu się jedna z cech jej charakteru, znajduje zadowolenie w innych”.  [Muslim]

Przekaz dotyczy zasady szczęśliwego życia małżeńskiego. Każdy ma zalety i wady, więc należy przymknąć oko na cechy, których się nie lubi we współmałżonku, a szanować i doceniać zalety.

Przekazał Amr bin al-Ahłas al-Dżuszami, że w czasie Ostatniej Pielgrzymki Proroka (pokój z nim) słyszał go, jak nauczał ludzi, po tym jak wysławił Allaha: „Bądźcie dobrzy dla kobiet, one są jak jeńcy w waszych rękach, niczego nie są wam winne. W przypadku jawnej nieprzyzwoitości z ich strony, nie dzielcie z nimi łoża i uderzajcie je delikatnie, ale jeśli znów będą posłuszne, nie karzcie ich w żaden sposób. Macie prawa do waszych żon, a one mają prawa do was. Waszym prawem do nich jest, by nie wpuszczały do domu tego, kogo obecnośc w nim nie jest wam miła, a ich prawem do was jest dobre traktowanie w kwestii zaopatrzenia i odzienia”. [At-Tirmidhi]

1. Można karać kobiety przez bicie, ale tylko na zasadach określonych w komentarzu do poprzedniego hadisu. Ibn Abbas (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego), słynny islamski interpretator Koranu tłumaczy, iż bicie oznacza symboliczne uderzenie misłekiem ( bardzo małą gałązką), zaś bolesne bicie jest kategorycznie przez islam zabronione..

 

Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. ) (Qur’an 4:34)

Ponieważ kobieta jest istotą słabszą i nie jest w stanie obronić siebie islam zabrania bicia niewiast oraz surowo przed tym przestrzega. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Jak może któryś z was bić swoją żonę jak służącego, a następnie współżyć z nią.” (Sahih al- Buchari, Hadis Nr.4908)

Pomimo tego zakazu islam jedynie w wąskim zakresie zezwolił na bicie kobiet, a mianowicie w szczególnym przypadku, jakim jest niczym nieuzasadnione nieposłuszeństwo żony wobec męża. Um Kalsum bintu Abi Bakr powiedziała: „Mężczyźni mieli zakaz bicia kobiet aż w końcu przyszli do Proroka (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) skarżąc się na nieposłuszeństwo swoich żon. Wtedy to Prorok (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) zezwolił na bicie żon. Po pewnym czasie zjawiły się u Wysłannika (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) kobiety skarżąc się na mężów, a wtedy on zwrócił się do mężczyzn mówiąc:Przychodziło do Muhammada wiele kobiet żalących się na ich mężów. Tacy nie są najlepsi spośród was.” (Al-Mustadrak, Hadis Nr.2775)

W w/w wersecie Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) wyjaśnił nam, jakie są stopnie postępowania z nieposłuszną żoną. Czasami lekarstwo jest gorzkie a mimo to człowiek przyjmuje go po to, by uzyskać oczekiwane korzyści.


2. Pod nieobecność męża, poza dbaniem o swoją czystość i dobytek męża, kobieta nie może wpuścić do domu osoby, której nie wpuściłby jej mąż, nawet jeśli jest to jej krewny.


3. Obowiązkiem męża jest zaopatrywać żonę stosownie do posiadanych przez niego środków materialnych.

Przekazał Muałija bin Hajda, że spytał Proroka (pokój z nim), czego każda żona może wymagać od swojego męża, a on (pokój z nim) odparł: „Powinieneś dać jej jedzenie, kiedy sam jesz, zadbać o jej ubiór, gdy ubierasz siebie, nie bić jej po twarzy, nie wyzywać i nie odsuwać się od niej, chyba że w obrębie domu”.  [Abu Dałud]

Jeśli dochodzi do czasowego rozłączenia i jest to związane z nieposłuszeństwem żony, powinno to dotyczyć obrębu domu, najlepszym sposobem jest zaniechanie pożycia małżeńskiego. Niektórzy uważają, że dotyczy to tylko kontaktów fizycznych i małżonkowie powinni ze sobą rozmawiać. W wyjątkowych sytuacjach mężczyzna może opuścić dom, tak jak Prorok (pokój z nim) przeprowadzając się na strych swojego domu.

Przekazał Abu Hurajra, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Wiernymi okazującymi najgłębszą wiarę są ci o najlepszym zachowaniu (manierach), a najlepsi z was to ci, którzy najlepiej traktują swoje żony”. [At-Tirmidhi]


Przekazał Ijas bin Abdullah, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Nie bijcie służebnic Allaha (kobiet)”. Umar poszedł do Proroka i powiedział, że kobiety stały się zbyt śmiałe względem swoich mężów, więc Prorok dozwolił je bić. Po tym wiele kobiet odwiedzało żony Proroka (pokój z nim), skarżąc się na mężów. Prorok (pokój z nim) powiedział do mężczyzn: „Wiele kobiet odwiedza rodzinę Muhammada, skarżąc się na swoich mężów. Ci, którzy tak czynią (biją żony) nie są najlepszymi spośród was”.  [Abu Dałud]


Mężczyźni bijący swoje żony nie są dobrymi ludźmi. Kwestią dobrych manier jest powstrzymanie się od tego, mając za przykład Proroka (pokój z nim), który nigdy nie uderzył żadnej ze swoich żon, niewolników ani innych osób. Przemoc stosował tylko wobec przekraczających granice ustanowione przez Allaha.

 

Islam ustanowił pewne warunki postępowania z nieposłuszną żoną po to, aby uderzenie nie przerodziło się w znęcanie, ucisk i dyktaturę męża.  Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Bądźcie dobrzy dla kobiet, gdyż one są u was brankami(…). Jeśli one czynią nieposłuszeństwo widoczne, to pozostawiajcie je w łożach i bijcie je w sposób nieszkodliwy.” (Sahih Ibnu Huzejma, Hadis Nr 2809)

 

Ostatni etap(bicie) jest skuteczny w przypadku opisanych przez psychologów dwóch rodzajów kobiet.

Pierwszy rodzaj(kobiety sadystyczne) Są to kobiety odczuwające przyjemność z panowania nad mężami i kierowania nimi.

Drugi rodzaj(kobiety masochistyczne) Są to kobiety rozkoszujące się cierpieniem z powodu bicia ich oraz surowego ich traktowanie przez mężów.

Jeden z europejskich psychologów G. A. Hodfield w jego książce pt. „Psychologia i moralność” pisze:

„Potrzeba uległości u człowieka czasami wzrasta i wtedy odczuwa on przyjemność płynącą ze zniewalania go, a ból, który towarzyszy mu znosi cierpliwie i z satysfakcją. Poczucie uległości tkwi w wielu kobietach, które nie są tego świadome, dlatego też wiele kobiet słynie z większej wytrzymałości bólu niż mężczyźni. Tego rodzaju kobiecie mąż bardziej się podoba wówczas, gdy ją bije i jest surowy wobec niej. I nic ją tak nie smuci jak łagodny mąż, który nigdy nie okazuje złości mimo prowokacji z jej strony.”

 

Bicie jest ostatnim z etapów moralizowania i edukowania kobiet. Nie należy do czynów zalecanych; dozwolone jedynie w przypadku braku skuteczności wcześniejszych sposobów postępowania: napomnienia i pozostawienia w łożu.

Nie stosuje się bicia w przypadku kobiety, która woli rozwód niż być uderzoną. Należy pamiętać o uszanowaniu prywatności i zachowaniu dyskrecji tak, aby dzieci i inni członkowie rodziny oraz obcy ludzie nie byli świadkami napominania żony. Bicie jak wspomnieliśmy wcześniej ma na celu moralizowanie kobiety tak jak ma to miejsce w przypadku nieposłusznego syna karconego przez ojca i niegrzecznego ucznia strofowanego przez nauczyciela.

 

W części wersetu „A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu”

Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) wyjaśnia nam, iż mąż nie powinien wywierać żadnej presji na żonę, która stała się posłuszna. Wynika z tego, że zadaniem tych etapów tzw. leczenia nieposłuszeństwa żony jest pouczenie jej, przez co islam chce ochronić rodzinę przed jej rozpadem oraz negatywnymijego skutkami dla dzieci, których prawa będą zgubione w przypadku rozwodu.

 

Warto w tym miejscu odwołać się do statystyki w Wielkiej Brytanii ujawniającej liczbę żon bitych przez mężów w sposób wyrządzający im krzywdę. Liczba bitych żon wzrosła z 6400 w roku 1990 do 30 tys. żon w r. 1992, następnie liczba ta doszła do 65400 bitych żon w roku 1995. Statystycy przypuszczają, iż liczba bitych kobiet w Wielkiej Brytanii do końca XX wieku może wzrosnąć nawet do 124400.

Statystykę tę opracowano na postawie raportów policyjnych, które opublikowała gazeta „Al-usra” (nr. 5 z r.1416h). Nasuwa się wiec pytanie: Jaka jest rzeczywista liczba żon pobitych przez ich mężów, o których nie wspominają policyjne raporty?Przekazał Abdullah bin Amr bin al-As, że Prorok (pokój z nim) powiedział: "Ten świat jest jedynie (ulotną) przyjemnością, a najlepszą z przyjemności tego świata jest pobożna i cnotliwa kobieta”.

Hadis wspomina cechy cnotliwej kobiety: kiedy mąż na nią patrzy, jest zadowolony; kiedy coś jej nakazuje, jest mu posłuszna; a kiedy mąż wyjeżdża, ona strzeże siebie i jego majątku (Abu Dałud i Nasa'i).
Podkreśla również, że jeśli mężczyzna chce odnieść sukces w tym i przyszłym życiu, powinien wybrać religijną żonę. Poziom wiary powinien być ważniejszy od pochodzenia, urody i majątku kandydatki na żonę. Religijna żona, przywiązana do przestrzegania zasad islamu będzie błogosławieństwem dla męża w tym i przyszłym życiu.

 

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.