Allah, Wywyższony, mówi (co znaczy):

{Czy wy, jeśli się odwrócicie, będziecie mogli szerzyć zgorszenie na ziemi i rozrywać wasze więzi pokrewieństwa? Tamci to tacy, których przeklął Bóg, tak iż uczynił ich głuchymi i oślepił ich spojrzenia}. (Koran 47:22-23)

{A tych, którzy naruszają przymierze Boga po zawarciu paktu wierności; i tych, którzy rozcinają węzły, jakie nakazał utrzymać Bóg; i tych, którzy szerzą zgorszenie na ziemi - spotka przekleństwo [brak błogosławieństwa Allaha] i czeka ich nieszczęsna siedziba [Piekło]!} (Koran 13:25)

{I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców - dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: „precz!” i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! Pochylaj ku nim skrzydło łagodności, przez miłosierdzie, i mów: „Panie mój, bądź dla nich miłosierny, tak jak oni byli, wychowując mnie, kiedy byłem mały”.} (Koran 17:23-24)

 

Przekazał Abu Bakr Nufail bin Al-Harith, że Prorok (pokój z nim) zapytał trzykrotnie: „Czy mam was poinformować o największych grzechach?” i odpowiedzieliśmy: „Tak, Proroku Allaha (Prosimy poinformuj nas)”. Prorok (pokój z nim) powiedział: „Dodawanie wspólników Allahowi oraz nieposłuszeństwo rodzicom”, „po czym podniósł się z pozycji półleżącej mówiąc: „I ostrzegam was przed składaniem fałszywego świadectwa oraz przed kłamstwem, ostrzegam was przed składaniem fałszywego świadectwa oraz przed kłamstwem…”. Prorok (pokój z nim) powtarzał to ostrzeżenie tak długo, dopóki nie poprosiliśmy go by przestał. [Al-Buchari i Muslim]

Hadis przypomina najpoważniejsze grzechy, takie, przed którymi ostrzega Koran i sunna. Nieposłuszeństwo wobec rodziców zostało wspomniane jednocześnie z politeizmem [szirk] i jest to podstawą do twierdzenia, że oba te grzechy należą do najpoważniejszych. Jest nim również kłamstwo i fałszywe świadectwo, ponieważ na podstawie powyższego przekazu wiemy, że (na ich wspomnienie – przyp. tłum.) Prorok (pokój z nim) uniósł się do pozycji siedzącej. Oby Allah uchronił muzułmanów przed tymi grzechami.

 

Przekazał Abdullah bin Amr bin Al-As, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „(Pomiędzy) najważniejszymi grzechami znajdują się: dodawanie Allahowi towarzyszy we czci, nieposłuszeństwo wobec rodziców, morderstwo i (świadome) fałszywe przysięgi”. [Al-Buchari]

Istnieje wiele grzechów, które zostały skatalogowane i obszernie omówione przez muhaddathun (uczonych specjalizujących się w hadisie – tradycji – przyp. tłum.) w tomach takich jak: Az-Załadżir ‘an iqtraf-al-Kaba’ir, Kitab-al-Kaba’ir Adh-Dhahabi’ego. Powyższy przekaz wspomina grzechy, o których w konkretnej sytuacji mówił Prorok (pokój z nim), są to najcięższe z poważnych wykroczeń przeciwko szariatowi.

 

 Przekazał Abdullah bin Amr bin Al-As, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Jednym z najcięższych grzechów jest obrażanie własnych rodziców”. Ludzie spytali: „Proroku, jakże to  człowiek może obrazić swoich rodziców?”. Prorok (pokój z nim) odparł: „(*Tak- przyp. tłum.) obrażając ojca tego, kto w odwecie obrazi jego (pierwszego obrażającego) ojca; i obrażając matkę tego, kto w odwecie obrazi jego matkę”. [Al-Buchari i Muslim]

Według innego przekazu Prorok (pokój z nim) powiedział: „Jednym z największych grzechów jest przeklinanie rodziców”. Zapytano, jakże człowiek mógłby przeklinać swoich własnych rodziców, a Prorok (pokój z nim) odparł: „Jeśli ktoś przeklina czyichś rodziców, i ta osoba w odwecie przeklina jego rodziców; i jeśli ktoś obraża matkę innego człowieka, i ten w odwecie obraża jego matkę”.

Na podstawie tego hadisu wiadomo, że nie wolno przeklinać i obrażać niczyich rodziców, ponieważ jeśli przeklinającemu odpłacone zostanie w ten sam sposób, będzie on odpowiedzialny ze obrazę swoich.

 

 Przekazał Abu Muhammad Dżubair bin Mutim, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Osoba zrywająca więzi pokrewieństwa nie wejdzie do Raju [Dżanna]”. [Al-Buchari i Muslim]

Hadis jest poważnym ostrzeżeniem dla osób sprzeciwiających się nakazowi Allaha, aby utrzymywać dobre relacje z krewnymi. Mimo to we współczesnym społeczeństwie jest to grzech popełniany nader często, a muzułmanie powinni się go wystrzegać. Oby Allah nas od tego uchronił.

 

Przekazał Abu Isa Al-Mughira bin Szuba, że Prorok (pokój z nim) powiedział: „Allah zabronił wam: nieposłuszeństwa wobec waszych matek, odmawiania tego, co musicie oddać, żądania (tego, do czego nie macie prawa) i zakopywania waszych córek żywcem. Allah nie lubi próżnej gadaniny, zadawania zbyt wielu pytań (które nie przynoszą pożytku pytającemu) i marnowania majątku”. [Al-Buchari i Muslim]

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.