Muhammad (pzn) był mądrym i szanowanym człowiekiem, który urodził się w Mekce w roku 570 ne, w czasach, gdy chrześcijaństwo nie było jeszcze w pełni ustalone w Europie. Jego pierwsze lata były naznaczone śmiercią jego rodziców. Ponieważ jego ojciec zmarł przed jego narodzinami, jego wuj, Abu Talib, z szanowanego plemienia Kurajszytów, wychował go. Gdy Muhammad (pzn) dorósł, stał się znany z prawdomówności, wielkoduszności i szczerości, więc był doceniany za jego zdolność rozstrzygania sporów. Jego reputacja i cechy osobiste doprowadził do jego małżeństwa, w wieku dwudziestu pięciu lat, z Khadijah, wdowa, której pomagał w działalności. Odtąd stał się ważnym i zaufanych obywatelem Mekki. Historycy opisują go jako spokojnego i medytacyjnego.

Muhammad (pzn) nigdy nie czuł się w pełni zadowolony z bycia częścią społeczeństwa, którego wartości uważał za pozbawione prawdziwego znaczenia religijnego. Stało się jego nawykiem „ucieczka” od czasu do czasu do jaskini Hira, aby medytować, w pobliżu szczytu Dżabal al-Nur, "Góry Światła", w pobliżu Mekki.

 

W wieku 40 lat, podczas jednej z takich rekolekcji medytacyjnych, Muhammad (pzn) otrzymał pierwsze objawienie od Allah za pośrednictwem Anioła Gabriela. To objawienie, które trwało przez dwadzieścia trzy lata, jest znane jako Koranu, wierne nagrywanie całego objawienia Bożego. Pierwsze objawienie brzmiało:

Głoś! w imię twego Pana, który stworzył! Stworzył człowieka z grudki krwi zakrzepłej! Głoś!Twój Pan jest najszlachetniejszy! Ten, który nauczył człowieka przez pióro; Nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział.” [96:1-5]

To właśnie ta rzeczywistość, że stopniowo i z postępem uczył sie i pogłębiał wiarę, aż w pełni zrozumiał, że to jest prawda.

Pierwsza osoba, która uwierzyła była jego żona Khadijah, której poparcie i towarzystwo dawalo niezbędne wsparcie i siły. Zdobył też poparcie niektórych jego bliskich i przyjaciół. Trzy podstawowe tematy z pierwszych wiadomości były majestat jedynego, wyjątkowego Boga(Allah), udaremnienia bałwochwalstwa, groźba bycia osadzanym, i konieczność wiary, współczucie i moralność w ludzkich sprawach. Wszystkie te tematy reprezentowaly atak na tępy materializm i bałwochwalstwo rozpowszechnione w Mekce w tym czasie. Tak więc, kiedy zaczął głosić orędzie inni Makkanczycy go odrzucili. Prorok i jego niewielka grupa zwolenników doznał zajadłych prześladowań, które wzrosły tak intensywnie, że ​​w roku 622 ne, Allah dał im polecenie do emigracji. Wydarzenie to, Hijrah (migracja), w którym zostawili Mekkę dla miasta Medyny, około 260 mil na północ, to początek nowej ery, a więc początek kalendarza muzułmańskiego. Podczas jego cierpienia, Prorok Muhammad (pzn) znajdował komfort w wiedzy objawionej mu o innych prorokach, takich jak Abraham, Józef i Mojżesz, gdzie każdy z nich również był prześladowany i testowane.

Po kilku latach, i kilku znaczących bitwach, Prorok i jego wyznawcy byli w stanie powrócić do Mekki, gdzie przebaczyli oni swoim wrogom i ustanowili islam jako religie Mekki. W czasie, gdy Prorok zmarł w wieku 63 lat, większa część Arabii przyjęła islam, a w wiek po jego śmierci, islam rozprzestrzenił się daleko na zachód, do Hiszpanii, daleko na wschód, az do Chin. Było oczywiste, że wiadomość o islamie nie została ograniczona do Arabów, był dla całej ludzkości.

 

Proroka wypowiedzi (hadisy), są także uważane za objawienie. Niektóre typowe przykłady jego słowa są następujące:

 

"Zdobywanie wiedzy jest obowiązkowe dla wszystkich wierzących (mężczyzn i kobiet)." [Ibn Majah]

 

"Usuwanie szkodliwych rzeczy z drogi jest jałmużną." [Bukhari, Muslim]

 

"Ci, którzy nie wykazują czułości i miłości nie mogą oczekiwać aby okazano im czułość". [Bukhari]

 

"Wychwalaj Allah (Bóg), tak jakbyś Go widział, nawet jeśli Go nie widzisz, On widzi ciebie." {Bukhari, Muslim]

 

Mimo, że Prorok Muhammad (pzn) jest głęboko kochany i naśladowany przez muzułmanów jako ostateczny Boży posłaniec,  nie jest on obiektem czci.

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.