SOORAT AL.-FALAQ(113) 

"Jutrzenka" 

 

1.Powiedz: "Szukam schronienia u Pana jutrzenki

2.Przed złem tego, co On stworzył

3.Przed złem ciemności, kiedy się szerzy,

4.Przed złem tych, którzy dmuchają na węzły

5.I przed złem człowieka zawistnego, w chwili kiedy żywi zawiść!"

 

1.Powiedz: "Szukam schronienia u Pana jutrzenki

Ibn Abi Hatim przekazuje, ze Jabir powiedział: słowo „al.-falaq” w pierwszym wersie oznacza poranek, a Al.-Awfi powiedział, ze Ibn-Abbas zgodził się z tym stwierdzeniem. Jest również przekazane, ze wielu potwierdziło (miedzy innymi: Mujahid, As’eed ibn Jubayr, Al.-Hasan, Qatadah, Malik i Zayd ibn Aslam). Według Ibn Jareer, jest to, to samo znaczenie jak w wersie soorat al.-An’am(6-96):

„(ON jest) Rozcinającym niebo dla jutrzenki

Ali ibn Abi Talhah powiedział, ze ten werset mówi o całym stworzeniu, które Allah stworzył, tu Allah nakazuje Prorokowi Mohammedowi(pzn) szukać schronienia u Niego przed wszystkim ,co On stworzył, to było również potwierdzone przez Ad-Dahhak. Ka’b al.-Ahbar powiedział, ze arabskie słowo „falaq” użyte w wersie odnosi się do mieszkania w Piekle, które jest tak straszne, ze gdy się otwiera, ludzie Piekła płaczą z cierpienia, w agonii, udręki w tym niewyobrażalnym żarze. Ibn Abi Hatim potwierdził to, i dodał, z potwierdzenia Zayd ibn ‘Ali, który przekazał od swoich rodziców: „ to jest dół w głębinach Piekła, nad którym jest pokrywa; gdy jest zdjęta, płomienie uciekają przez nią, a dół jest tak gorący, ze sam Ogień płacze przed tym żarem, który się stamtąd wydobywa”. To również było przekazane od ‘Amr ibn ‘Anbasah, Ibn ‘Abbas, As-Suddi i innych.

Abu ‘Abdir-Rahman al.-Habli powiedział, ze jest to jedno z imion Piekła. Ibn Jareer stwierdził, ze najbardziej właściwe tłumaczenie (tafseer) jest to pierwsze – ze oznacza jutrzenkę, i to była także opinia al.-Bukhari.

 

2.”Przed złem tego, co On stworzył”, to jest przez złem wszystkich Jego stworzeń. Według Tabit ibn al.-Bunani i Al.-Hasan al.-Basri, oznacza: przez złem szatana i jego sług, oraz przed Piekłem.

 

3.”Przed złem ciemności, kiedy się szerzy,” Mujahid powiedział, ze oznacza to zachodzące słońce –to było przekazane od niego dla al.-Bykhari i było również przekazane przez Abn’Abbas, Ad-Dahhak, Al.-hasan i innych. Qatadah powiedział, ze oznacza to noc, gdy przynosi ciemność. Az-Zuhri, ze oznacza to słonce gdy zachodzi. Abu Hurayrah powiedział, ze arabskie słowo „ ghasiq” użyte w tym wersie oznacza ciało niebieskie. Ibn Zayd powiedział, ze słowo to „ghasiq” z arabskiego oznacza spadającą gwiazdę(meteor) dla pogańskich arabów, kiedyś wierzyli oni ze powoduje to szerzenie się plag i chorób. Jest również powiedziane przez Ibn Jareer i inni, łączyli to z księżycem. Głównym dowodem tego stwierdzenia jest narracja przypisana Aiszy, ze: „Wysłannik Allah, wziął ja za rękę pokazujac jej wschodzący księżyc, i powiedział: Szukaj schronienia u Allah przed tym ghalaq gdy ciemnieje”. To było przekazane przez Trimidhi i Nasa’i w rozdziałach tafseeru, w ich kolekcji hadisów.

 Zwolennicy tego pierwszego stwierdzenia (ze znaczy ciemność nocy) mówią ze nie ma tu sprzeczności, ponieważ księżyc jest jednym ze znaków nocy; jak również gwiazdy świecą jedynie dla nocy, i to jest linia z tym co już omówiliśmy, i Allah wie najlepiej.

 

4.”Przed złem tych, którzy dmuchają na węzły” Mujahid, ‘Ikrimah, Al.-Hasan, Qatadah i Ad-Dahhak powiedzieli, ze oznacza to czarowników, i Mujahid powiedział: „gdy wymawiają swoje zaklęcia i dmuchają na węzły”. Ibn Jareer cytował Ibn Tawoos mówiącego, ze zezwoleniem jego ojca: „ nie ma nic bliższego shirk(dodawanie współtowarzyszy Allah) niż te zaklęcia używane do ochrony przed wężami i szaleństwem( i temu podobne)”.

 

W innym hadisie „ Jibreel(Gabryjel) powiedział do Wysłannika Allah(pzn):” czy skarżysz się na cos, O Muhammad?”, ten odpowiedział: „Tak”. Wówczas Jibreel powiedział: „W imię Allah, ja zaklinam dla ciebie( zaklęcie ochrony przed) każdą choroba, która mogła by cie dosięgnąć, przez osoba zawistna, i przed złymi oczami; niech Allah cie wyleczy”.

Jest bardzo możliwe, ze miało to miejsce w czasie gdy Wysłannik Allah(pzn) był oczarowany, i Allah zwrócił mu zdrowie i odepchnął machinacje zawistnych żydowskich czarowników, tak, ze oczarowało to ich umysły i Allah ujawnił ich zło. Mimo to, Wysłannik Allah, nie zarzucił nic czarownikom, a raczej, Allah mu wystarczył, i zwrócił mu jego zdrowie i wyleczył go.

 

Imam Ahmad za zezwoleniem Zayd ibn Arqam powiedział, ze Wysłannik Allah(pzn) został oczarowany przez Żydów, i ze męczył się z tym przez kilka dni, po tym Jibreel przyszedł do niego i poinformował go, ze to jeden z Żydów oczarował go i zrobił zaklęcie( z włosów, z grzebienia) w konkretnej studni, i powiedział mu, aby ten wysłał kogoś aby je znalesc(wlosy); tak Prorok(pzn) zrobił, było znalezione, oddane i czar został złamany, wówczas Prorok(pzn) wstał, tak jakby został uwolniony z kajdanow, ale nigdy nie wspomniał temu Żydowi, ze wie, ze to on, nawet gdy spotkał go twarzą w twarz, az do śmierci. ( było przekazane przez an- Nasa’i).

 

Al.-Bukhari przekazał, ze Aisza powiedziała: „Wysłannik Allah(pzn) został oczarowany i powiedział mi: „ O Aisza! Czy wiesz, ze Allah odpowiedział na moje pytanie? Dwóch mężczyzn przyszło do mnie, jeden z nich usiadł nad moja glowa, a drugi przy moich stopach, i ten nad moja glowa powiedział do drugiego: ‘co jest z tym mężczyzną?’ Ten drugi odpowiedział: ‘jest oczarowany’, ‘kto go oczarował?’ zapytał pierwszy. Drugi odpowiedział, ‘Lubayd ibn A’sam, mężczyzna z plemienia Bani Zurayq, który jest przedstawicielem/ pośrednikiem Żydów, i jednym z hipokrytów’, ‘ i z czego ten czar został rzucony?’ zapytał poprzedni. ‘z tego, co na grzebieniu’, odpowiedział mu. ‘Gdzie?’ został zapytany. ‘ W korze drzewa palmowego, pod kamieniem, w studni zwanej Zarwan’. Aisza powiedziała: Wiec [Muhammad(pzn)] poszedł i usunął zaklęcie i powiedział, „To jest miejsce, które mi pokazano i wygląda jak gdyby jego wody zostały zabarwione henna, a jego drzewa palmowe były jak glowy szatanow”.(Powiedziała Aisza) po czym powiedział(Prorok-pzn), ze usuną (włosy) i ja powiedziałam: „czy nie ogłosisz tego jawnie?”. Prorok(pzn) odpowiedział: „Jeśli chodzi o Allah, Ten mnie uzdrowił, a ja nienawidzę szerzyć(wiadomości) o słabości do jakiejkolwiek osoby”.

 

Imam Ahmad przekazał cos podobnego, do tego co Amam Muslim. Dodając, Ath-Tha’labi przekazał następująco w jego tafseer: Ibn ‘Abbas i Aisza powiedzieli: „Żydowski chłopiec niegdyś służył Prorokowi(pzn), Żydzi naciskali na niego, az ten wziął włosy Proroka(pzn) z jego grzebienia i kilka ząbków i oddal je Żydom, którzy użyli je aby rzucić zaklęcie na Proroka(pzn). Ten który dokonał zaklęcia nazywał się Ibn A’sam, po czym ,schował on to w studni należącej do Bani Zurayaq, zwanej Zarwan. Po czym Prorok zachorował i jego włosy wypadły, i pozostał on w tym stanie przez sześć miesięcy (będąc zdezorientowanym) myśląc, ze spędził noc z zona, gdy rzeczywiście było inaczej, i stal się wybuchowy/ zmizerniały (angielskie tłumaczenie nie określa dokładnie wiec trudno określić które w tłumaczeń jest właściwe w tym miejscu – wiedząc, ze Prorok(pzn) miał łagodne usposobienie) i nie wiedział co sie z nim dzieje. Wówczas dwóch aniołów przyszło do niego, we śnie, jeden z nich usiadł nad jego glowa, a drugi przy jego stopach, i ten nad jego glowa powiedział do drugiego: ‘co jest z tym mężczyzną?’ Ten drugi odpowiedział: ‘jest oczarowany’, ‘kto go oczarował?’ zapytał pierwszy. Drugi odpowiedział, ‘Lubayd ibn A’sam, Żyd’‘ i z czego ten czar został rzucony?’ zapytał poprzedni. ‘z grzebienia i włosów na nim’. ‘I gdzie on jest?’ zapytał poprzedni. ‘W kawałku kory z drzewa palmowego pod odskocznia (to kamień, który znajduje się na dnie studni, na którym dana osoba staje gdy schodzi na dno studni) na dnie studni w Zarwan’. Wysłannik Allah(pzn) słuchał tego z przerażeniem i po czym powiedział do swojej zony: ‘O Aisza! Czy ty wiesz, ze Allah poinformował mnie o tym co się ze mną dzieje?’ Po czym wysłał ‘Ali Zubajr i ‘ Ammar ibn Yasir i ci osuszyli wodę studni, której woda była jakby zafarbowana henna; po czym podnieśli kamień i znaleźli kawałek kory i w niej były włosy i kilka ząbków z grzebienia i było związane dwunastoma szwami. Następnie, jest powiedziane, ze Allah zesłał dwa rozdziały (al.-Falaq i an-Nas). Po każdym wersie, który Prorok(pzn) wyrecytował, jeden szew się rozplątywał; i Prorok(pzn) czół lekka ulgę. Po tym jak ostatni szew został usunięty, ten wstał, jakby był uwolniony z kajdanow, i Jibreel zaczął recytować: „W imię Allah, ja zaklinam dla ciebie( zaklęcie ochrony przed) każdą choroba, która mogłaby by cie dosięgnąć, przez osoba zawistna, i przed złymi oczami; niech Allah cie wyleczy”. Następnie było zapytane Proroka(pzn): ‘czy nie powinniśmy zabić tego nędznego człowieka?’, ale ten odparł: „Jeśli chodzi o Allah, Ten mnie uzdrowił, a ja nienawidzę szerzyć(wiadomości) o słabości do jakiejkolwiek osoby”.

 

 

Dlatego Ath-Tha’labi przekazał to bez ciągu przekazicieli; cześć tego jest zwykła, cześć jest nie do zaakceptowania i cześć ma podstawy w innych narracjach, a Allah wie najlepiej.

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.