SOORAT AL.-IKHLAS (112)

"szczerosc wiary"

 

1.Powiedz: "On jest Allah, Jeden,

2.Allah, Wiecznie Chroniący

3.Nie zrodził i nie został zrodzony!

4.Nikt Jemu nie jest równy!"

 

Ikrimah powiedział, ze gdy Żydzi powiedzieli :” My czcimy ‘Uzayr, syna Allah”, i chrześcijanie powiedzieli: „ My czcimy ‘Easa(Jezusa), syna Allah”, a czarownicy powiedzieli: „ My czcimy słońce i księżyc”, i politeiści powiedzieli: „My czcimy bożków”, Allah ujawnił swojemu Wysłannikowi: „Powiedz: "On jest Allah, Jeden,”.

 To znaczy, ze On jest Jeden Jedyny, bez równych Sobie, bez żadnego wykonawcy czy partnera, ani żadnych podobnych lub równych i te określenia nie mogą nadane nikomu innemu jak tylko Allah, Wszechmocnemu, Wszechwładnemu, ponieważ On jest Idealny we wszystkich Swoich Atrybutach i wszystkich Swoich Czynach.

 

2.”Allah, Wiecznie Chroniący” Ikrimah powiedział: za zezwoleniem Ibn ‘Abbas, iz oznacza to, ze Allah jest Jedynym, do którego stworzenie zwraca się aby zaspokoić swoje potrzeby i dostać odpowiedz na swoje modlitwy. Ali ibn Abi Talhah powiedział, za zezwoleniem od Ibn ‘Abbas: „ to znaczy, ze Allah jest Panem, Który jest Idealny, i Wszystkowiedzący, Którego Wiedza jest Kompletna, Mądry, Którego Mądrość jest Kompletna. On jest tym, Który jest Kompletny we wszelkiego rodzaju Szlachetności i Doskonałości; i On jest Allah, wszelka chwała jest Jego, Którego Atrybuty, nie mogą być nadane komukolwiek innemu. Nie ma On nikogo jak On i nikt nie jest Jemu równy, wszelka chwała niech będzie Allah, Jeden Jedyny, Niepokonany”.

Al.-A’mash powiedział za zezwoleniem Abu Wa’il: arabskie słowo „as-Samad” (w tym wersie) znaczy Władca, Którego Doskonałość jest kompletna.To było również przekazane przez Asim, z zatwierdzeniem Ibn Mas’ood. Malik powiedział, z zatwierdzeniem od Zayd ibn Aslam: „As-Samad – znaczy Władca. Al-Hasan i Qatadah mówią, ze to znaczy Zawsze Istniejący, po Jego stworzeniu.

Rabee ibn Anas powiedział: „On jest tym, Który nie Zrodzil, ani nie Zostal Zrodzony, tak jakby umieścił On to jako tafseer słowa As-Samad”. To jest dobrym wytłumaczeniem. Ibn Mas’ood, Ibn ‘Abbas, Sa’eed ibn Jubayr, Ata ibn Abi rabah i wielu innych powiedzieli, ze as-Samad to ten Który nie ma żołądka. Ash-Sha’abi powiedział: „On jest tym, Który nie potrzebuje jeść i pic”. Abdallah ibn Buraydah powiedział: „As-Samad jest oślepiającym światłem”.

Abul Qasim AT-Tabarani wspomniał wszystkie powyższe tłumaczenia i dodał: „wszystkie one sa poprawne, ponieważ sa one Atrybutami Allah, Wszechmocnego, Wszechwładnego- On jest Tym, do Którego wszyscy w potrzebie zwracają się i On jest tym, Którego Doskonałość jest kompletna, i On jest Zawsze Istniejącym, który nie ma żołądka, i On jest Tym, Który pozostaje po jego Stworzeniu(ponieważ On nie umiera)”. Al.-Bayhaqi również powiedział to samo.

 

3.”Nie zrodził i nie został zrodzony! 4.Nikt Jemu nie jest równy!"  To znaczy, ze On nie ma syna, ojca czy zony. Mujahid powiedział: „Nikt Jemu nie jest równy- znaczy, ze nie ma on towarzyszki, i jest to tak jak Allah sam mówi w Soorat al.-An’am: „Stwórca niebios i ziemi! Jakże On mógłby mieć syna- przecież On nie miał wcale towarzyszki?! On stworzył każdą rzecz i On o każdej rzeczy jest wszechwiedzący” (6:101)

 

To jest, On jest Właścicielem i Stworzycielem wszystkiego, wiec jak można powiedzieć, ze ma On równego sobie lub partnera, lub krewnego, który by Go przypominał, Wywyższony, Najbardziej Uwielbiony?

 

Allah mówi: „Oni powiedzieli: "Miłosierny wziął Sobie syna, Popełniliście rzecz potworną, Niebiosa omal nie rozrywają się, a ziemia omal nie popęka szczelinami, a góry omal nie rozpadną się w proch, - od tego, iż oni przypisali Miłosiernemu syna, A nie godzi się Miłosiernemu, aby wziął sobie syna! Każdy, kto jest w niebiosach i na ziemi, przychodzi do Miłosiernego, jako sługa, On ich przeliczył i policzył ich dobrze, I oni wszyscy przyjdą do Niego, w Dniu Zmartwychwstania, pojedynczo” (Koran 19:88-95)

 

I Allah powiedział: Oni powiedzieli: "Miłosierny wziął Sobie syna." Niech On będzie wysławiony! Ależ przeciwnie! To są tylko słudzy otoczeni szacunkiem! Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz” (Koran 21:26-27)

 

Bukhari przedstawił, ze; „Nikt nie jest w stanie znieść kary Allah (danej tym, którzy) dodają syna Allahowi, gdzie to On jest tym, który wspiera ich i leczy ich”.

 I ze zezwolenia Abu Hurayrah: „Allah, Wszechmocny, Wszechwładny, powiedział: „ Syn Adama, nie uwierzył we Mnie, a nie ma on prawa tak zrobić, i bluźni on przeciwko Mnie, a nie ma on prawa tego robić. Jeśli chodzi o jego Niewiarę we Mnie, to w jego słowach: ‘Allah nie wskrzesi mnie takim jakim mnie wcześniej stworzył’ – A nie jest to trudniejsze dla Mnie, niż stworzenie go na samym początku; jeśli chodzi o jego bluźnierstwa, to jest w jego słowach, ze Ja zrodziłem syna, gdzie Ja jestem Jeden Jedyny- As-Samad, I nie zradzam, ani nie byłem zrodzony, i nie ma nikogo podobnego do Mnie”.

 

Soorat al.-Ikhlas

Powód dla którego została zesłana i jej Wspaniałość.

 

Zostało przekazane z zaświadczenia Ubayy ibn Ka’b, ze politeiści powiedzieli do Proroka(pzn): „O Muhammadzie! Podaj nam rodowód Allah!” – i dlatego Allah oznajmił: „Powiedz: Allah jest Jeden, Allah jest as- Samad, Nie zrodził, i nie został Zrodzony, i nikt nie jest Jemu równy”.(Przekazał Imam Ahmed).

 

At-Trimidhi, przekazał to samo, co Ibn Jareer, z dodatkiem: „As-Samad – Który nie począł, i nie został poczęty, ponieważ wszystko co zrodzone musi umrzeć, a wszystko co musi umrzeć, musi zostawić po sobie cos do odziedziczenia, a Allah, Wszechmocny, Wszechpotężny, nie umiera i nie pozostawia dziedzictwa. ‘I nikt nie jest Jemu równy’ On nie ma sobie podobnych, ani równych, i nikt nie jest podobny do Niego”.

Ibn Abi Hatim przekazał to samo. Ibn Jabeer także przekazał, za zezwoleniem Abu Hurayrah, ze Wysłannik Allah(pzn) powiedział: „Wszystko jest w związku, a związkiem Allah(z jego sługami) jest Jego Słowo, ‘Powiedz: Allah jest Jeden, Jest as-Samad’ – i Allah nie ma żołądka”.

 

Al.-Bukhari przekazał, ze zezwolenia Aiszy, ze ”Wysłannik Allah(pzn) wysłał mężczyznę jako odpowiedzialnego za grupę żołnierzy, i gdy prowadził ich w modlitwie, kończył każdą Soorat ‘Powiedz: Allah jest Jeden……’; wiec gdy powrócili, wspomnieli o tym Prorokowi(pzn), a ten powiedział: ‘Zapytajcie go dlaczego on to robił?’. Wiec go zapytali, a ten odpowiedział: ‘ponieważ to jest opis Najbardziej Dobroczynnego, i ja kocham to recytować’. Prorok(pzn) gdy to usłyszał, powiedział: ‘powiedzcie mu, ze Allah, Wywyższony (także) go kocha’”. Tak al.-Bukhari przedstawił to w rozdziale Islamskiego Monoteizmu

.

Było również przekazane przez Muslim i An-Nasa’i. Al.-Bukhari wspomniał w rozdziale o modlitwie, ze zezwolenia Anas, ze : „Mężczyzna z Ansar zwykł był prowadzić ich w modlitwie w Meczecie Quba i gdy kiedykolwiek recytował Soorah zaczynał od Soorah al.-Ikhlas, po której recytował inna Soorah i robił to samo w każdej rak’ah modlitwy, wiec jego towarzysze powiedzieli: ‘Kiedykolwiek recytujesz, zaczynasz od Soorah(al.-Ikhals), i po niej nie kończysz tylko nalegasz aby recytować kolejna Soorah – musisz albo recytować tylko ta Soorah, albo zrezygnować z niej i recytować inna w zamian’. Ten odparł: ‘nie zrezygnuje z niej; jeśli chcecie abym was prowadził w modlitwie, będę kontynuował w ten sposób, a jeśli wam się to nie podoba, nie będę was prowadził w modlitwie’. Ponieważ uważali, ze jest on najlepszy z nich, nie podobało im się, ze ktoś inny będzie prowadził modlitwę, i gdy Prorok(pzn) przyszedł do nich, powiedzieli mu o tej sytuacji, wiec ten zapytał: ‘O „ty”! co powstrzymuje cie przed spełnieniem prośby twoich towarzyszy, i co sprawia, ze nalegasz na recytowanie Soorah w każdej części modlitwy? Ten odpowiedział: ‘Kocham ja’. Prorok powiedział: ‘Twoja miłość do niej(soorah) dala ci miejsce w Raju”.

 

Al.-Bukhari mówi, za zezwoleniem Abu Sa’eed: „Mężczyzna słyszał innego mężczyznę recytującego: ‘Powiedz: On jest Allah, Jeden….’ I ten kontynuował jej recytacje; tak, ze ten pierwszy poszedł do Proroka(pzn) i wspomniał to jemu, ponieważ uważał iż to jest za malo; Ale Proroka(pzn) powiedział: Na tego, w Którego Rekach jest moja dusza, to jest równoważne jednej trzeciej Koranu”. Imam Ahmad przekazał od Abu Sa’eed al-Khudi, ze „Qatadah ibn Nu’man spędził cala noc recytując ‘Powiedz: On jest Allah, Jeden….’, po czym wspomniał to Prorokowi(pzn), który powiedział: ‘Na Tego, w Którego Rekach jest moja dusza, to jest równoważne Polowie Koranu – lub jednej trzeciej”.

  

Abdullah Ibn Ahmad przekazał, za zezwoleniem Habeeb: „Cierpieliśmy z pragnienia i nieszczęścia i czekaliśmy na Proroka(pzn), aby poprowadził nas w modlitwie, gdy wyszedł, wziął mnie za rękę i powiedział: „Powiedz. Nie odezwałem się, wiec powtórzył ‘Powiedz’, zapytałem: ‘co mam powiedzieć?’, On powiedział ‘Powiedz: On jest Allah, Jeden….’i czytaj mu’awwidhatayn rano i wieczorem trzy razy – to wystarczy dla ciebie: Codziennie dwa razy”. (przekazal Abu Dawood, AT-Trimidhi i An’Nasa’i)

 

At-Trimidhi przekazał, ze Prorok(pzn) powiedział: „Jeśli ktoś chce spać i położy się na prawym boku, następnie wyrecytuje ‘Powiedz: On jest Allah, Jeden….’ Sto razy, w Dzień Zmartwychwstania, jego Pan powie mu, ‘ O Mój sługo” Wejdź do Raju z twojej prawej strony”.

 

Am-Nasa’i przekazał, ze: „Wysłannik Allah(pzn) wszedł do meczetu i usłyszał mężczyznę recytującego.’ O Allah! Proszę Cie, jako ten który świadczy, ze Ty jesteś Jeden, i ze Ty jesteś as-Samad, Który nie zrodził, i nie został zrodzony’, gdy to usłyszał, powiedział: ‘Na Tego, w Którego Rekach jest moja dusza, on poprosił Go używając Jego najwspanialszych Imion, gdy, jest Zapytany nimi, On daje, a jeśli Jest błagany nimi, On odpowiada”

 

Uqbah ibn Amir przekazał, ze: „Prorok(pzn) gdy szedł spać, składał ręce razem i dmuchał w nie, następnie recytował soorah al.-Ikhlas i mu’awwidhatayn, i powiedział: ‘O Uqbah! Nie zapomnij ich, i nie chodź spać zanim ich nie wyrecytujesz!” (przekazał Trimidhi)

 

Al.-Bukhari przekazał, za zezwoleniem Aiszy, ze : „Prorok(pzn) kiedykolwiek szedł spać, składał ręce i dmuchał w nie, następnie recytował Soorah al.-Ikhlas i mu’awwidhatayn (soorah al.-falaq i an-nas), po czym pocierał rękoma po swoim ciele, zaczynając od glowy i twarzy a następnie resztę ciała, gdziekolwiek mógł sięgnąć, i robił to trzy razy”.

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.