TAFSEER SOORAT an-NAS (114)

"ludzie/ ludzkosc"

 

1.Mów: "Szukam schronienia u Pana ludzi,

2.Króla ludzi,

3.Boga ludzi,

4.Przed złem kusiciela, skrycie szepczącego,

5.Który podszeptuje pokusę w serca ludzi

6.- spośród dżinów i ludzi."

 

Pierwsze trzy wersy wspominają Atrybuty Allah: Jego Panowanie, Jego Królowanie lub Posiadanie i Jego Bóstwo( znaczy, ze jedynie Jego wolno nam czcić), ponieważ On jest Panem wszystkiego, Królem/ Posiadaczem wszystkiego; wszystko zostało stworzone aby Go czcić; i wszyscy sa jego własnościami i Jego niewolnikami. On nam nakazuje, aby szukać schronienia u Niego, używając tych szczególnych atrybutów, przez złem szatana, który szepcze w nasze uszy; ponieważ każdy został stworzony z towarzyszem z dżinów, który jest zawsze przy nim, dążąc do tego aby upiększyć zło w jego oczach i nie oszczędza w kłamstwach i „bajkach”; a schronienie przed nim jest u Allah.

 

W wiarygodnym przekładzie, Prorok Mohammad(pzn) powiedział nam: „Nie ma żadnego z was, któremu nie został przydzielony towarzysz (z dżinów)” .

 

Al.-Bukhari i Muslim przekazali z potwierdzeniem od Anas, historie wizyty Safiyyah u Proroka Mohammada(pzn): „ Był w odosobnieniu i wyszedł z meczetu aby odprowadzić ja do domu, gdy spotkał dwóch ludzi z Ansar; a gdy zobaczyli Proroka(pzn) uciekli, wiec Prorok Mohammed(pzn) zawołał do nich: „Ta jest Safiyyah, córka Huyai”. Powiedzieli: „Niech będzie Chwała Allah, Wysłanniku Allah.” Ten powiedział: „z pewnością Szatan towarzyszy osobie dopóki krew płynie w jego żyłach, i obawiam się ze może on szeptać cos(lub jakieś zło) w wasze serca.” Prorok(pzn) powiedział: „Nie mów, Przepadnij szatanie” ponieważ gdy to mówisz, szatan rośnie w pysze i mówi: „za moja siłą pokonałem go”; ale jeśli powiesz „Bismillah” – szatan stanie się mniejszy i mniejszy az będzie mały jak mucha”. (to było przekazane tylko przez Ahmad, ale z silnego łańcucha przekazicieli).

 

W tym hadisie jest dowód na to, ze jeśli serce pamięta o Allah, zmniejsza to szatana, a gdy Allah nie jest pamiętany, szatan pokonuje go i staje się silniejszy.

 

Który podszeptuje pokusę w serca ludzi” : to sa szatany z ludzi i dżinów w Jego Światach, Wywyższony mówi: „I w ten sposób każdemu prorokowi wyznaczyliśmy jakiegoś wroga- szatanów spośród ludzi i dżinów..” (Koran 6:112)

 

Prorok Mohammad(pzn) powiedział: „ O Abu Darr! Szukaj schronienia przed szatanami z ludzi i dżinów” (przekazał an-Nas’i)

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.