SOORAT AN-NASR (110)

„Pomoc”

 

1.Kiedy przychodzi pomoc Allah i zwycięstwo

2.Kiedy widzisz ludzi przystępujących tłumnie do religii Allah

3.Głoś chwałę twego Pana i proś go o przebaczenie!

Zaprawdę, On jest Tym, Który przyjmuje skruchę i wybacza!

 

At-Tirmidhi przekazał od Anas ibn Malik, ze „ Wysłannik Allah(pzn) zapytał pewnego mężczyznę: ‘Jesteś żonaty, o ‘ty i ty’’? ten odpowiedział: ‘Nie, na Allah, Wysłanniku Allah! Ponieważ nie mam nic, wiec jak mogę się ożenić?’ Prorok(pzn) zapytał go: ‘ Znasz (lub czy masz zapamiętane),’<Powiedz: On jest Allah, Jeden…’>. Mężczyzna odpowiedział: ‘Oczywiście’. Prorok(pzn) powiedział: ‘to jest (równoważne) jednej trzeciej Koranu’. Następnie zapytał: ‘Czy znasz: <Kiedy przychodzi pomoc Allah i zwycięstwo’>?. Mężczyzna odpowiedział: ‘ Oczywiście’. Prorok(pzn) powiedział: ‘ To jest (równoważne) jednej trzeciej Koranu”.

 

Zostało przekazane za zezwoleniem Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utbah: „Ibn Abbas zapytał mnie: ‘Czy wiesz która Soorah Koranu została ujawniona ostatnia?, Odpowiedziałem: ‘Tak, to była:< Kiedy przychodzi pomoc Allah i zwycięstwo…> ten odpowiedział: ‘ Masz racje”

 

Abu Bakr al.-Bazzar i Al.-Bayhaqi przekazali od Ibn Umar, ze ten powiedział: „Ta Soorah <‘Kiedy przychodzi pomoc Allah i zwycięstwo>’ została ujawniona Prorokowi(pzn) podczas dni Tashreeq ( trzy dni po dziesiątym dniu Dhul Hijjah, podczas Pielgrzymki) i on wiedział, ze to była jego ostatnia. Po tym zawołał swoja wielbłądzice i podążył w konkretne miejsce, stanął i przemówił do ludzi swoim słynnym ostatnim przemówieniem”

 

Według Al.-Bayhaqi, Ibn Abbas powiedział: „ Ta Soorah została zesłana, po czym Prorok(pzn) zawołał swoja córkę , Fatimah, i powiedział:’ to jest zapowiedz mojej śmierci’. Na to, Fatimah, zaczęła płakać, po czym uśmiechnęła się gdy Prorok(pzn) powiedział: ‘Cierpliwości, ponieważ ty jesteś pierwsza z mojej rodziny, która dołączy do mnie”. Nasa’i powiedział to samo tylko bez wspominania Fatimy.

 

Bukhari przekazał od Ibn Abbas, ze Umar wziął go i posadził kolo siebie wraz ze starszyzna Badr; niektórzy nie byli zadowoleni z tego i zapytali dlaczego’ Umar przyprowadził zwykłego chłopca aby z nimi siedział, który nie był starszy od ich własnych dzieci’, wiec Umar zapytał: ‘Co powiecie o słowach Allah, Wywyższonego, Wszechmocnego: ‘Kiedy przychodzi pomoc Allah i zwycięstwo…?’ Niektórzy odpowiedzieli: ‘ Jest nam nakazane czcić Allah i szukać Jego wybaczenia, gdy otrzymamy pomoc i zwycięstwo’. Inni pozostali cicho, i on zwrócił się do mnie, ‘ Czy powiedziałbyś to samo o Ibn Abbas?’ Ja powiedziałem ‘Nie’, Zapytał: ‘Wiec co powiesz?’. Odpowiedziałem: ‘On (Allah) zaszczycił Proroka(pzn) i poinformował go, ze <‘Kiedy przychodzi pomoc Allah i zwycięstwo> to jest znak tego zaszczytu [którym On obdarzył Proroka(pzn)] - < Kiedy widzisz ludzi przystępujących tłumnie do religii Allah, Głoś chwałę twego Pana i proś go o przebaczenie! Zaprawdę, On jest Tym, Który przyjmuje skruchę i wybacza!>” Po czym Umar ibn al.-Kattab powiedział: „Nie jest mi wiadome więcej, na ten temat, niż to co powiedziałeś”.

 

Ibn Jareer wspomniał cos podobnego.

At-Tabarani przekazał, za zezwoleniem Ibn Abbas, ze ten powiedział: „Gdy Soorah < Kiedy przychodzi pomoc Allah i zwycięstwo…> została ujawniona, była ona zwiastunem dla Proroka(pzn), ze jego śmierć była bliska, i ten powiększył swoje przygotowania na Zycie Przyszłe (modlitwa, postem, suplikacjami itp..); po czym powiedział: ‘Zwycięstwo i pomoc Allah przyszła, i ludzie z Yemenu przyszli’ Mężczyzna powiedział: ‘ O Proroku! Kim sa ludzie z Yemenu?. Ten odpowiedział: ‘To ludzie którzy maja delikatne serca, sa umiarkowani w swoim postępowaniu – wiara jest w Yemen, Fiqh jest w Yemen”.

 

Jest potwierdzone od Ibn Abbas, ze „ Prorok(pzn) powiedział, w dzień zwycięstwa (w Mekkah): ‘ Nie ma emigracji po zwycięstwie, ale jest jihad i niyyah (intencja), ale jeśli się obawiacie to uciekajcie” (Przekazał Bukhari i Muslim)

 

Wyjaśnienie dawane przez niektórych towarzyszy ( którzy siedzieli z Umar i Ibn Abbas) mówi, ze oznacza to, ze było im nakazane, gdy Allah da im zwycięstwo nad miastami, chwalić Go, dziękować Mu i Czcić Go, jest wyjaśnieniem wiarygodnym i autentycznym.

Istnieje mocny dowód w hadisach po zwycięstwie w Mekkah w czasie Dhuhr, kiedy Prorok(pzn) modlił się osiem rakah. Było powiedziane, ze modlił się dhuhr, ale inni powiedzieli, jak to możliwe, skoro on nie zawsze modli się tak(w ośmiu rakah); co więcej, był w podróży (czyli miał prawo do skrócenia modlitw) i nie zrobił intencji, ze chce zostać w Mekkah.

Modlił się w ten sposób do końca miesiąca Ramadan, przez około dziewiętnaście dni, gdy skracał modlitwy i przerywał post, jak zrobiły jego wojska, składające się z około dziesięciu tysięcy mężczyzn, i ci powiedzieli, ze to była modlitwa zwycięstwa i jest zalecane ,aby przywódcy wojsk tak się modlili gdy zwyciężą nad jakimś miastem, jak tylko wkroczą. To było praktyka Sa’d ibn Abi Waqqas gdy wkraczał do zwyciężonego miasta. Było powiedziane, ze modli się wszystkie osiem rakah z tylko jednym tasleemah ( powiedzenie na końcu modlitwy As-salamu alaykum wa rahmatullah, co oznacza, ze wszystkie osiem rakah były odprawiane jako jedna modlitwa).

Ale właściwą wersja jest, ze zwykł był mówić Tasleem po każdych dwóch rakah, jak jest potwierdzone przez Abu Dawood, ze Prorok(pzn) tak zwykł był robić.

 

Jeśli chodzi o wyjaśnienie Ibn Abbas i Umar ibn al.-Khattab, ze objawienie było zwiastunem dla Proroka(pzn) jego zbliżającej sie śmierci, (Allah mówi do niego): „ Wiedz, ze gdy Mekkah upadnie – i jest to twój dom, który wcześniej cie wypędził – i ludzie tłumnie przyjma Religie (Islam), wówczas Nasza praca z Toba na tym świecie jest zakończona, wiec przygotuj się na spotkanie z Nami; ponieważ Zycie Przyszłe jest lepsze dla ciebie niż to zycie, i zaprawdę, twój Pan da ci (wszystko dobro), a ty będziesz zadowolony”.

Tak wiec Allah ujawnił: Głoś chwałę twego Pana i proś go o przebaczenie! Zaprawdę, On jest Tym, Który przyjmuje skruchę i wybacza!

 

Nasa’i powiedział, za zezwoleniem Ibn Abbas, ze ten powiedział: „Gdy Soorah <‘Kiedy przychodzi pomoc Allah i zwycięstwo’ > została ujawniona, to był zwiastun dla Wysłannika Allah (pzn), ze jego śmierć była bliska, i ten powiększył swoje przygotowania na Zycie Przyszłe (poprzez powiększenie aktów czci). Następnie powiedział: ‘‘Zwycięstwo i pomoc Allah przyszła, i ludzie z Yemenu przyszli’ Mężczyzna powiedział: ‘ O Proroku! Kim sa ludzie z Yemenu?. Ten odpowiedział: ‘To ludzie którzy maja delikatne serca, sa umiarkowani w swoim postępowaniu – wiara jest w Yemen, mądrość jest w Yemen i Fiqh (rozumienie Prawoznawstwa Islamskiego) jest w Yemen”.

 

Bukhari przekazał od Aisha, ze Prorok(pzn) zwykł był powtarzać często w czolobiciu i w pochyleniu: ‘ Najbardziej Uwielbiony Jesteś, o Allah, nasz Panie, i wszelka chwała jest Twoja. O Allah wybacz mi” – tak jak była nakazane w Soorah an-Nasr. To było przekazane przez wszystkich poza AT-Trimidhi.

 

Imam Ahmad przekazał, za zezwoleniem Masrooq, ze ten powiedział: „Słyszałem Aisza mówiącą, ze Wysłannik Allah(pzn) zwykł był powtarzać: ‘Uwielbiony jest Allah i wszelka chwała jest Jego, proszę o Allah wybaczenie i zwracam się do Niego w skrusze’. I dodał: ‘ Zaprawdę, mój Pan poinformował mnie, ze ja będę znakiem wśród moich ludzi, i Nakazał mi, jeśli zobaczę go (znak), aby czcić Allah i prosić o Jego wybaczenie, i ja to widziałem: ‘Gdy przyjdzie pomoc od Allah i zwycięstwo, i zobaczysz ludzi tłumnie przyjmujących Religie Allah, wówczas wychwalaj twojego Pana i pros o Jego wybaczenie. Zaprawdę, On jest Tym, Który przyjmuje skruchę i wybacza”. To było również przekazane przez Muslim.

 

Ibn Jabeer powiedział, za zezwoleniem Umm Salamah, ze ta powiedziała :”Wysłannik Allah(pzn) przy końcu swojego życia ani nie stanął, ani usiadł, ani wyruszył, ani powrócił bez wypowiedzenia: ‘Najbardziej Uwielbiony jest Allah i wszelka chwała jest Jego’. Wiec powiedziałam do niego: ‘O Wysłanniku Allah! Zauważyłam, ze często wychwalasz i uwielbiasz Allah’. Ten odparł: ‘Nakazano mi tak robić’. Następnie powiedział: ‘Kiedy przychodzi pomoc Allah i zwycięstwo…’(do końca Soorah)”.

 

Co oznaczało „ i zwycięstwo”, było to zwycięstwo nad Mekka.

Przez większą cześć ludzie Arabii byli wolni w odpowiedzi na wezwanie Islamu, az do upadku Mekki, gdzie wkroczyli oni do Islamu w dużych ilościach, i w przeciągu dwóch lat, cala Arabia zjednoczyła się w wierze, tak bardzo, ze nie została, we wszystkich plemionach Arabii, nawet jedna osoba, która by nie przyjęła Islamu; Wszelka Chwała niech będzie Allah, i od Niego wypływa wszelka Laska.

 

Bukhair przekazał, ze gdy Mekka została zwyciężona delegacje ze wszystkich plemion Arabii przybyły do Proroka(pzn) i ogłosiły ich wierność Islamowi, gdzie przed tym, byli oni wolni w akceptowaniu Islamu.

 

Imam Ahmad, za zezwoleniem sąsiada Jabira ibn Abdillah, powiedział: „Powróciłem z podróży i Jabir ibn Abdillah przyszedł do mnie i mnie przywitał, a ja zacząłem z nim rozmawiać na temat rozbicia jedności ludzi i ich innowacji w religii, Jabir zaczął płakać, po czym powiedział: ‘Słyszałem gdy Wysłannik Allah(pzn) powiedział: Zaprawdę, ludzie wkroczyli tłumnie w Religie Allah i tłumnie ja porzuca

strona zalozona 15/03/2011

wszystkie Tlumaczenia z jezyka angielskiego dokonala: Malgorzata Tomczak.

 

Kontakt:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.